Druckansicht
zurück zur Ausschreibung

Teilnehmerliste für Hallensportfest Aktive

Meldestatistik: 332 Meldungen / 101 Teilnehmer / 18 Vereine

Klassenübersicht

Jugend M12: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Dreisprung /  Kugelstoß  
Jugend M13: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Dreisprung /  Kugelstoß  
Jugend M14: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Dreisprung /  Kugelstoß  
Jugend M15: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Dreisprung /  Kugelstoß  
männliche Jugend U18: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Dreisprung /  Kugelstoß  
männliche Jugend U20: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Dreisprung /  Kugelstoß  
Männer: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Dreisprung /  Kugelstoß  
Senioren M30: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Dreisprung /  Kugelstoß  
Senioren M35: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Dreisprung /  Kugelstoß  
Senioren M40: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Dreisprung /  Kugelstoß  
Senioren M45: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Dreisprung /  Kugelstoß  
Senioren M50: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Dreisprung /  Kugelstoß  
Senioren M55: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Dreisprung /  Kugelstoß  
Senioren M60: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Dreisprung /  Kugelstoß  
Senioren M65: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Dreisprung /  Kugelstoß  
Senioren M70: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Dreisprung /  Kugelstoß  
Senioren M75: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Dreisprung /  Kugelstoß  
Senioren M80: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Dreisprung /  Kugelstoß  
Senioren M85: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Dreisprung /  Kugelstoß  
Jugend W12: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Dreisprung /  Kugelstoß  
Jugend W13: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Dreisprung /  Kugelstoß  
Jugend W14: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Dreisprung /  Kugelstoß  
Jugend W15: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Dreisprung /  Kugelstoß  
weibliche Jugend U18: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Dreisprung /  Kugelstoß  
weibliche Jugend U20: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Dreisprung /  Kugelstoß  
Frauen: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Dreisprung /  Kugelstoß  
Seniorinnen W30: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Dreisprung /  Kugelstoß  
Seniorinnen W35: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Dreisprung /  Kugelstoß  
Seniorinnen W40: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Dreisprung /  Kugelstoß  
Seniorinnen W45: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Dreisprung /  Kugelstoß  
Seniorinnen W50: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Dreisprung /  Kugelstoß  
Seniorinnen W55: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Dreisprung /  Kugelstoß  
Seniorinnen W60: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Dreisprung /  Kugelstoß  
Seniorinnen W65: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Dreisprung /  Kugelstoß  
Seniorinnen W70: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Dreisprung /  Kugelstoß  
Seniorinnen W75: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Dreisprung /  Kugelstoß  
Seniorinnen W80: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Dreisprung /  Kugelstoß  
Seniorinnen W85: 30 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Kugelstoß  
 
Jugend M12
30 m Lauf  (10 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
26266 Marco Waldvogel 2005 BA TV Lenzkirch
26267 Valentin Pröller 2005 BA TV Lenzkirch
615851 Ole Stolz 2005 BA TV Engen
25845 Lars Schindler 2005 BA LG Hohenfels
25846 Jannik Letfuß 2005 BA LG Hohenfels
26061 Simon Harder 2005 BA TV Lenzkirch
  Tobias Heer 2005 BA LG Baar
26760 Florian Herling 2005 BA TV Neustadt
25942 Thomas Schmitt 2005 BA TV Neustadt
612249 Henry Lorenz 2005 BA TV Neustadt
Hochsprung  (4 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
25845 Lars Schindler 2005 BA LG Hohenfels 1,17
26266 Marco Waldvogel 2005 BA TV Lenzkirch
26267 Valentin Pröller 2005 BA TV Lenzkirch
26061 Simon Harder 2005 BA TV Lenzkirch
Weitsprung  (10 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
26760 Florian Herling 2005 BA TV Neustadt 3,96
26266 Marco Waldvogel 2005 BA TV Lenzkirch 3,92
25845 Lars Schindler 2005 BA LG Hohenfels 3,92
25846 Jannik Letfuß 2005 BA LG Hohenfels 3,81
612249 Henry Lorenz 2005 BA TV Neustadt 3,81
26061 Simon Harder 2005 BA TV Lenzkirch 3,74
25942 Thomas Schmitt 2005 BA TV Neustadt 3,71
26267 Valentin Pröller 2005 BA TV Lenzkirch 3,32
615851 Ole Stolz 2005 BA TV Engen
  Tobias Heer 2005 BA LG Baar
Dreisprung  (7 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
26266 Marco Waldvogel 2005 BA TV Lenzkirch
26267 Valentin Pröller 2005 BA TV Lenzkirch
25846 Jannik Letfuß 2005 BA LG Hohenfels
26061 Simon Harder 2005 BA TV Lenzkirch
612249 Henry Lorenz 2005 BA TV Neustadt
26760 Florian Herling 2005 BA TV Neustadt
25942 Thomas Schmitt 2005 BA TV Neustadt
Kugelstoß  (7 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
26266 Marco Waldvogel 2005 BA TV Lenzkirch 5,95
26267 Valentin Pröller 2005 BA TV Lenzkirch
25845 Lars Schindler 2005 BA LG Hohenfels
26061 Simon Harder 2005 BA TV Lenzkirch
26760 Florian Herling 2005 BA TV Neustadt
25942 Thomas Schmitt 2005 BA TV Neustadt
612249 Henry Lorenz 2005 BA TV Neustadt
Jugend M13
30 m Lauf  (8 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
27262 Maurice Straub 2004 BA TV Lenzkirch
23915 Otto Reisch 2004 BA DJK Villingen
24268 Jason Kelz 2004 BA LG Hohenfels
29154 Alexej Hirschfeld 2004 BA LG Baar
25233 Ferdinand Gilly 2004 BA LG Baar
25234 Marius Goedel 2004 BA LG Baar
23843 Marvin Schreiber 2004 BA TV Villingen
26769 Toni Ketterer 2004 BA LG Baar
Hochsprung  (3 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
24268 Jason Kelz 2004 BA LG Hohenfels 1,32
23915 Otto Reisch 2004 BA DJK Villingen 1,28
27262 Maurice Straub 2004 BA TV Lenzkirch
Weitsprung  (8 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
23843 Marvin Schreiber 2004 BA TV Villingen 4,56
26769 Toni Ketterer 2004 BA LG Baar 4,48
24268 Jason Kelz 2004 BA LG Hohenfels 4,42
23915 Otto Reisch 2004 BA DJK Villingen 3,94
25233 Ferdinand Gilly 2004 BA LG Baar 3,79
27262 Maurice Straub 2004 BA TV Lenzkirch 3,69
25234 Marius Goedel 2004 BA LG Baar 3,62
29154 Alexej Hirschfeld 2004 BA LG Baar 3,50
Dreisprung  (4 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
27262 Maurice Straub 2004 BA TV Lenzkirch
23915 Otto Reisch 2004 BA DJK Villingen
25233 Ferdinand Gilly 2004 BA LG Baar
25234 Marius Goedel 2004 BA LG Baar
Kugelstoß  (8 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
26769 Toni Ketterer 2004 BA LG Baar 8,06
23843 Marvin Schreiber 2004 BA TV Villingen 6,46
23915 Otto Reisch 2004 BA DJK Villingen 6,41
25233 Ferdinand Gilly 2004 BA LG Baar 5,49
27262 Maurice Straub 2004 BA TV Lenzkirch 5,11
25234 Marius Goedel 2004 BA LG Baar 4,62
24268 Jason Kelz 2004 BA LG Hohenfels
29154 Alexej Hirschfeld 2004 BA LG Baar
Jugend M14
30 m Lauf  (6 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
24187 Ramon Schindler 2003 BA LG Hohenfels
646028 Jakob Urhahn 2003 BA LG Baar
24135 Niklas Leber 2003 BA LG Baar
615849 Laurin Storz 2003 BA LG Baar
23252 Nick van Rijn 2003 BA TV Wehr
23922 Julian Zimmermann 2003 BA TV Neustadt
Hochsprung  (4 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
24187 Ramon Schindler 2003 BA LG Hohenfels 1,48
24135 Niklas Leber 2003 BA LG Baar 1,30
23922 Julian Zimmermann 2003 BA TV Neustadt 1,25
646028 Jakob Urhahn 2003 BA LG Baar
Weitsprung  (6 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
24187 Ramon Schindler 2003 BA LG Hohenfels 4,91 +0,0
23252 Nick van Rijn 2003 BA TV Wehr 4,89
24135 Niklas Leber 2003 BA LG Baar 4,80
646028 Jakob Urhahn 2003 BA LG Baar 4,48
23922 Julian Zimmermann 2003 BA TV Neustadt 4,11
615849 Laurin Storz 2003 BA LG Baar
Dreisprung  (2 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
646028 Jakob Urhahn 2003 BA LG Baar
24135 Niklas Leber 2003 BA LG Baar
Kugelstoß  (6 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
24135 Niklas Leber 2003 BA LG Baar 11,29
23252 Nick van Rijn 2003 BA TV Wehr 10,57
23922 Julian Zimmermann 2003 BA TV Neustadt 6,54
24187 Ramon Schindler 2003 BA LG Hohenfels
646028 Jakob Urhahn 2003 BA LG Baar
615849 Laurin Storz 2003 BA LG Baar
Jugend M15
30 m Lauf  (6 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
21825 Fabian Spitz 2002 BA LG Baar
22127 Alexander Schwörer 2002 BA LG Baar
23627 David Bendig 2002 BA TV Wehr
26190 Tim Hartinger 2002 BA TV Wehr
27089 Jaron Dengler 2002 BA TV Neustadt
27119 Kevin Längin 2002 BA TV Neustadt
Hochsprung  (4 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
26190 Tim Hartinger 2002 BA TV Wehr 1,54
23059 Johannes Gummich 2002 BA TV Villingen 1,46
27119 Kevin Längin 2002 BA TV Neustadt 1,35
27089 Jaron Dengler 2002 BA TV Neustadt 1,30
Weitsprung  (5 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
23059 Johannes Gummich 2002 BA TV Villingen 5,18 -0,8
26190 Tim Hartinger 2002 BA TV Wehr 4,81 +0,2
23627 David Bendig 2002 BA TV Wehr 4,64 +0,3
27089 Jaron Dengler 2002 BA TV Neustadt 4,46 +0,0
27119 Kevin Längin 2002 BA TV Neustadt 4,37 +1,7
Dreisprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Kugelstoß  (6 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
22127 Alexander Schwörer 2002 BA LG Baar 9,68
21825 Fabian Spitz 2002 BA LG Baar 9,14
27089 Jaron Dengler 2002 BA TV Neustadt 8,42
23059 Johannes Gummich 2002 BA TV Villingen 8,06
23627 David Bendig 2002 BA TV Wehr 8,04
27119 Kevin Längin 2002 BA TV Neustadt 7,45
männliche Jugend U18
30 m Lauf  (2 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
20531 Jan Horn 2001 BA LG Baar
24448 Paul Hauser 2001 BA LG Salemertal
Hochsprung  (1 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
24448 Paul Hauser 2001 BA LG Salemertal 1,54
Weitsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Dreisprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Kugelstoß  (3 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
20531 Jan Horn 2001 BA LG Baar 12,77
23875 Lucas Lauber 2001 BA LG Ortenau Nord 12,03
24448 Paul Hauser 2001 BA LG Salemertal 10,69
männliche Jugend U20
30 m Lauf  (3 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
20673 Oliver Rees 1999 BA LG Hohenfels
22443 Johannes Willrett 1998 BA LC Breisgau
17752 Robin Kummle 1999 BA TV Wehr
Hochsprung  (2 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
20673 Oliver Rees 1999 BA LG Hohenfels 1,77
22443 Johannes Willrett 1998 BA LC Breisgau 1,60
Weitsprung  (3 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
17752 Robin Kummle 1999 BA TV Wehr 6,45 +1,0
22443 Johannes Willrett 1998 BA LC Breisgau 6,05 +1,8
20673 Oliver Rees 1999 BA LG Hohenfels 5,35 +1,5
Dreisprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Kugelstoß  (2 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
17752 Robin Kummle 1999 BA TV Wehr 12,20
22443 Johannes Willrett 1998 BA LC Breisgau 7,66
Männer
30 m Lauf  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Hochsprung  (1 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
17689 Max Isele 1997 BA LG Baar 1,88
Weitsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Dreisprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Kugelstoß  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Senioren M30
30 m Lauf  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Hochsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Weitsprung  (1 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
11925 Simon Hoenen 1986 BA TV Lenzkirch
Dreisprung  (1 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
11925 Simon Hoenen 1986 BA TV Lenzkirch
Kugelstoß  (1 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
11925 Simon Hoenen 1986 BA TV Lenzkirch 12,32
Senioren M35
30 m Lauf  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Hochsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Weitsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Dreisprung  (1 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
21447 Maik Arendt 1979 BA LG Baar
Kugelstoß  (1 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
21447 Maik Arendt 1979 BA LG Baar 9,42
Senioren M40
30 m Lauf  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Hochsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Weitsprung  (1 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
22024 Thomas Pleil 1973 BA LG Baar
Dreisprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Kugelstoß  (1 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
22024 Thomas Pleil 1973 BA LG Baar 9,87
Senioren M45
30 m Lauf  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Hochsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Weitsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Dreisprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Kugelstoß  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Senioren M50
30 m Lauf  (1 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
23569 Frank Hermel 1964 BA SV Schw.-W.Gottenheim
Hochsprung  (2 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
45408 Günther Rodinger 1965 FSV Schwenningen 1,56
26774 Frank Schwarz 1964 BA LG Radolfzell 0,00
Weitsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Dreisprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Kugelstoß  (4 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
26774 Frank Schwarz 1964 BA LG Radolfzell 11,52
23569 Frank Hermel 1964 BA SV Schw.-W.Gottenheim 10,27
45408 Günther Rodinger 1965 FSV Schwenningen 9,42
4835 Hans-Peter Stumpf 1965 BA DJK Villingen
Senioren M55
30 m Lauf  (1 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
22587 Ingo Klaus 1962 BA TuS Steißlingen
Hochsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Weitsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Dreisprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Kugelstoß  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Senioren M60
30 m Lauf  (1 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
21460 Manfred Danner 1956 BA TV Immendingen
Hochsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Weitsprung  (1 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
21460 Manfred Danner 1956 BA TV Immendingen 4,66
Dreisprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Kugelstoß  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Senioren M65
30 m Lauf  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Hochsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Weitsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Dreisprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Kugelstoß  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Senioren M70
30 m Lauf  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Hochsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Weitsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Dreisprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Kugelstoß  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Senioren M75
30 m Lauf  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Hochsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Weitsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Dreisprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Kugelstoß  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Senioren M80
30 m Lauf  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Hochsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Weitsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Dreisprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Kugelstoß  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Senioren M85
30 m Lauf  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Hochsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Weitsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Dreisprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Kugelstoß  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Jugend W12
30 m Lauf  (5 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
25847 Aline Schmidt 2005 BA LG Hohenfels
26060 Annika Brugger 2005 BA TV Lenzkirch
26270 Melissa Wangler 2005 BA TV Lenzkirch
27226 Francesca Weber 2005 BA LG Baar
25175 Shirin Preuß 2005 BA LG Baar
Hochsprung  (2 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
26060 Annika Brugger 2005 BA TV Lenzkirch
26270 Melissa Wangler 2005 BA TV Lenzkirch
Weitsprung  (5 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
26060 Annika Brugger 2005 BA TV Lenzkirch 3,95
25847 Aline Schmidt 2005 BA LG Hohenfels 3,66
25175 Shirin Preuß 2005 BA LG Baar 3,56
26270 Melissa Wangler 2005 BA TV Lenzkirch 3,08
27226 Francesca Weber 2005 BA LG Baar
Dreisprung  (3 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
25847 Aline Schmidt 2005 BA LG Hohenfels
26060 Annika Brugger 2005 BA TV Lenzkirch
26270 Melissa Wangler 2005 BA TV Lenzkirch
Kugelstoß  (3 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
25847 Aline Schmidt 2005 BA LG Hohenfels
26060 Annika Brugger 2005 BA TV Lenzkirch
26270 Melissa Wangler 2005 BA TV Lenzkirch
Jugend W13
30 m Lauf  (7 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
24184 Charlotte Lettau 2004 BA LG Hohenfels
612615 Celine Foos 2004 BA LG Baar
24323 Lilli Franke 2004 BA LG Baar
23745 Sophie Herr 2004 BA LG Baar
23916 Selina Weidinger 2004 BA TV Neustadt
26033 Judith Wehrle 2004 BA TV Neustadt
26164 Anne Glaser 2004 BA TV Neustadt
Hochsprung  (3 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
24323 Lilli Franke 2004 BA LG Baar 1,35
23916 Selina Weidinger 2004 BA TV Neustadt 1,30
612615 Celine Foos 2004 BA LG Baar 1,15
Weitsprung  (6 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
24323 Lilli Franke 2004 BA LG Baar 5,00
23916 Selina Weidinger 2004 BA TV Neustadt 4,26
24184 Charlotte Lettau 2004 BA LG Hohenfels 3,69 +0,0
26164 Anne Glaser 2004 BA TV Neustadt 3,56
612615 Celine Foos 2004 BA LG Baar 3,45
26033 Judith Wehrle 2004 BA TV Neustadt 3,31
Dreisprung  (5 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
24184 Charlotte Lettau 2004 BA LG Hohenfels
24323 Lilli Franke 2004 BA LG Baar
26033 Judith Wehrle 2004 BA TV Neustadt
26164 Anne Glaser 2004 BA TV Neustadt
612615 Celine Foos 2004 BA LG Baar
Kugelstoß  (7 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
24323 Lilli Franke 2004 BA LG Baar 6,48
23916 Selina Weidinger 2004 BA TV Neustadt 6,47
23745 Sophie Herr 2004 BA LG Baar 5,90
612615 Celine Foos 2004 BA LG Baar 5,21
26164 Anne Glaser 2004 BA TV Neustadt 4,40
26033 Judith Wehrle 2004 BA TV Neustadt 3,94
24184 Charlotte Lettau 2004 BA LG Hohenfels
Jugend W14
30 m Lauf  (11 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
22767 Sina Kaufmann 2003 BA LG Baar
  Lisa Wyrwoll 2003 BA LG Hohenfels
26918 Wiebke Herzog 2003 BA LG Hohenfels
27972 Lena Bubke 2003 BA LG Hohenfels
22469 Hannah Frank 2003 BA TV Wehr
22974 Franka Baumann 2003 BA TV Engen
25149 Joanna Berger 2003 BA TV Engen
25911 Svenja Czombera 2003 BA TV Engen
22972 Meike Henkel 2003 BA TV Engen
26542 Sandra Kotsch 2003 BA TV Engen
  Alicia Hirschfeldt 2003 BA LG Baar
Hochsprung  (4 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
22469 Hannah Frank 2003 BA TV Wehr 1,40
24188 Ellen Diez 2003 BA LG Hohenfels 1,36
22972 Meike Henkel 2003 BA TV Engen 1,33
  Alicia Hirschfeldt 2003 BA LG Baar
Weitsprung  (11 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
22469 Hannah Frank 2003 BA TV Wehr 4,86
26542 Sandra Kotsch 2003 BA TV Engen 4,60
22974 Franka Baumann 2003 BA TV Engen 4,34
25149 Joanna Berger 2003 BA TV Engen 4,33
22972 Meike Henkel 2003 BA TV Engen 4,25
24188 Ellen Diez 2003 BA LG Hohenfels 4,21 +0,0
26918 Wiebke Herzog 2003 BA LG Hohenfels 4,17 +0,0
25911 Svenja Czombera 2003 BA TV Engen 3,94
  Lisa Wyrwoll 2003 BA LG Hohenfels
27972 Lena Bubke 2003 BA LG Hohenfels
  Alicia Hirschfeldt 2003 BA LG Baar
Dreisprung  (2 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
24188 Ellen Diez 2003 BA LG Hohenfels
  Alicia Hirschfeldt 2003 BA LG Baar
Kugelstoß  (9 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
22767 Sina Kaufmann 2003 BA LG Baar 10,34
26542 Sandra Kotsch 2003 BA TV Engen 7,40
26096 Lara Hackenjos 2003 BA TV Neustadt 7,02
25149 Joanna Berger 2003 BA TV Engen 6,73
  Lisa Wyrwoll 2003 BA LG Hohenfels
24188 Ellen Diez 2003 BA LG Hohenfels
26918 Wiebke Herzog 2003 BA LG Hohenfels
22469 Hannah Frank 2003 BA TV Wehr
  Alicia Hirschfeldt 2003 BA LG Baar
Jugend W15
30 m Lauf  (10 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
21319 Amelie Höpfl 2002 BA TV Wehr
22468 Alina Müller 2002 BA TV Wehr
21316 Mariella Hudec 2002 BA TV Wehr
20657 Sophie Litschka 2002 BA TV Wehr
617325 Pascale Speck 2002 BA TV Engen
22976 Sabrina Strötzel 2002 BA TV Engen
26297 Magdalena Meßmer 2002 BA TV Engen
23766 Maren Singer 2002 BA TV Engen
22970 Milena Müller 2002 BA TV Engen
22756 Lea Sophie Engesser 2002 BA LG Baar
Hochsprung  (8 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
22976 Sabrina Strötzel 2002 BA TV Engen 1,61
23766 Maren Singer 2002 BA TV Engen 1,45
22468 Alina Müller 2002 BA TV Wehr 1,44
21319 Amelie Höpfl 2002 BA TV Wehr 1,43
617325 Pascale Speck 2002 BA TV Engen 1,42
22970 Milena Müller 2002 BA TV Engen 1,40
26297 Magdalena Meßmer 2002 BA TV Engen 1,36
20657 Sophie Litschka 2002 BA TV Wehr 1,32
Weitsprung  (9 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
22976 Sabrina Strötzel 2002 BA TV Engen 5,20
23766 Maren Singer 2002 BA TV Engen 5,18 +0,5
22970 Milena Müller 2002 BA TV Engen 4,91 -0,2
21316 Mariella Hudec 2002 BA TV Wehr 4,81 +0,2
21319 Amelie Höpfl 2002 BA TV Wehr 4,66 +0,4
20657 Sophie Litschka 2002 BA TV Wehr 4,57 +0,0
617325 Pascale Speck 2002 BA TV Engen 4,52 -0,3
26297 Magdalena Meßmer 2002 BA TV Engen 4,25 +2,4
22756 Lea Sophie Engesser 2002 BA LG Baar 3,52 -0,3
Dreisprung  (4 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
617325 Pascale Speck 2002 BA TV Engen
22976 Sabrina Strötzel 2002 BA TV Engen
23766 Maren Singer 2002 BA TV Engen
22970 Milena Müller 2002 BA TV Engen
Kugelstoß  (10 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
21316 Mariella Hudec 2002 BA TV Wehr 8,88
20657 Sophie Litschka 2002 BA TV Wehr 8,51
22468 Alina Müller 2002 BA TV Wehr 8,34
22976 Sabrina Strötzel 2002 BA TV Engen 7,94
22970 Milena Müller 2002 BA TV Engen 7,27
617325 Pascale Speck 2002 BA TV Engen 7,26
21319 Amelie Höpfl 2002 BA TV Wehr 6,89
23766 Maren Singer 2002 BA TV Engen 6,72
26297 Magdalena Meßmer 2002 BA TV Engen 5,63
22756 Lea Sophie Engesser 2002 BA LG Baar
weibliche Jugend U18
30 m Lauf  (8 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
22785 Lea Straub 2001 BA TV Lenzkirch
21320 Michaela Kapp 2001 BA TV Wehr
22677 Larissa Walleser 2001 BA TV Lenzkirch
23710 Ann-Kathrin Lippert 2000 BA TV Lenzkirch
44362 Christin Rodinger 2001 FSV Schwenningen
22783 Lisa Leber 2001 BA LG Baar
23913 Hanna Komin 2001 BA TV Engen
27520 Larissa Rontke 2000 BA LG Eisenbach-Bubenbach
Hochsprung  (7 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
44362 Christin Rodinger 2001 FSV Schwenningen 1,56
21320 Michaela Kapp 2001 BA TV Wehr 1,52
22785 Lea Straub 2001 BA TV Lenzkirch 1,45
23913 Hanna Komin 2001 BA TV Engen 1,40
27519 Lorena Willmann 2000 BA LG Eisenbach-Bubenbach 1,40
27520 Larissa Rontke 2000 BA LG Eisenbach-Bubenbach 1,40
22677 Larissa Walleser 2001 BA TV Lenzkirch 1,35
Weitsprung  (8 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
44362 Christin Rodinger 2001 FSV Schwenningen 5,02 +0,0
22677 Larissa Walleser 2001 BA TV Lenzkirch 4,86 +0,6
21320 Michaela Kapp 2001 BA TV Wehr 4,73 +1,4
23913 Hanna Komin 2001 BA TV Engen 4,70 +0,5
22785 Lea Straub 2001 BA TV Lenzkirch 4,39 +0,3
23710 Ann-Kathrin Lippert 2000 BA TV Lenzkirch 4,18 -0,6
22783 Lisa Leber 2001 BA LG Baar 4,16 +0,9
27520 Larissa Rontke 2000 BA LG Eisenbach-Bubenbach 3,88 +2,8
Dreisprung  (5 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
22785 Lea Straub 2001 BA TV Lenzkirch
22677 Larissa Walleser 2001 BA TV Lenzkirch
23710 Ann-Kathrin Lippert 2000 BA TV Lenzkirch
22783 Lisa Leber 2001 BA LG Baar
23913 Hanna Komin 2001 BA TV Engen
Kugelstoß  (9 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
19421 Cynthia Feuerer 2000 BA TV 1847 Bühl 11,63
22677 Larissa Walleser 2001 BA TV Lenzkirch 11,60
44362 Christin Rodinger 2001 FSV Schwenningen 11,44
22785 Lea Straub 2001 BA TV Lenzkirch 9,98
22783 Lisa Leber 2001 BA LG Baar 9,88
23710 Ann-Kathrin Lippert 2000 BA TV Lenzkirch 8,51
21320 Michaela Kapp 2001 BA TV Wehr 7,24
23913 Hanna Komin 2001 BA TV Engen 7,00
27520 Larissa Rontke 2000 BA LG Eisenbach-Bubenbach 6,23
weibliche Jugend U20
30 m Lauf  (2 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
18033 Anna Reisch 1999 BA DJK Villingen
20178 Lea Streicher 1998 BA TV Lenzkirch
Hochsprung  (2 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
18033 Anna Reisch 1999 BA DJK Villingen 1,60
19590 Anna Rieber 1999 BA LG Hohenfels 1,59
Weitsprung  (3 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
18033 Anna Reisch 1999 BA DJK Villingen 5,42 +0,2
19590 Anna Rieber 1999 BA LG Hohenfels 5,26 +1,7
20178 Lea Streicher 1998 BA TV Lenzkirch 4,55 +0,5
Dreisprung  (3 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
18033 Anna Reisch 1999 BA DJK Villingen 11,83 +0,2
19590 Anna Rieber 1999 BA LG Hohenfels 10,61 +0,3
20178 Lea Streicher 1998 BA TV Lenzkirch 9,74 +0,2
Kugelstoß  (3 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
19421 Cynthia Feuerer 2000 BA TV 1847 Bühl 11,63
20178 Lea Streicher 1998 BA TV Lenzkirch 9,84
22452 Yasmin Hoffmann 1999 BA DJK Villingen 7,80
Frauen
30 m Lauf  (1 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
13766 Janice Waldvogel 1993 BA TV Lenzkirch
Hochsprung  (1 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
13766 Janice Waldvogel 1993 BA TV Lenzkirch 1,50
Weitsprung  (1 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
13766 Janice Waldvogel 1993 BA TV Lenzkirch 4,83 +0,2
Dreisprung  (1 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
13766 Janice Waldvogel 1993 BA TV Lenzkirch 10,21 -0,5
Kugelstoß  (1 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
13766 Janice Waldvogel 1993 BA TV Lenzkirch 12,50
Seniorinnen W30
30 m Lauf  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Hochsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Weitsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Dreisprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Kugelstoß  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Seniorinnen W35
30 m Lauf  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Hochsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Weitsprung  (1 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
18399 Natascha Wolf 1978 BA DJK Villingen 4,28 +0,0
Dreisprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Kugelstoß  (1 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
18399 Natascha Wolf 1978 BA DJK Villingen 10,21
Seniorinnen W40
30 m Lauf  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Hochsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Weitsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Dreisprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Kugelstoß  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Seniorinnen W45
30 m Lauf  (2 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
22025 Elke Pleil 1971 BA LG Baar
26740 Diana Berwik 1968 BA TuS Steißlingen
Hochsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Weitsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Dreisprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Kugelstoß  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Seniorinnen W50
30 m Lauf  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Hochsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Weitsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Dreisprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Kugelstoß  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Seniorinnen W55
30 m Lauf  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Hochsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Weitsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Dreisprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Kugelstoß  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Seniorinnen W60
30 m Lauf  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Hochsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Weitsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Dreisprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Kugelstoß  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Seniorinnen W65
30 m Lauf  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Hochsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Weitsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Dreisprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Kugelstoß  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Seniorinnen W70
30 m Lauf  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Hochsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Weitsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Dreisprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Kugelstoß  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Seniorinnen W75
30 m Lauf  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Hochsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Weitsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Dreisprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Kugelstoß  (1 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
26703 Gerhild Schwanz 1942 BA LG Ortenau Nord
Seniorinnen W80
30 m Lauf  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Hochsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Weitsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Dreisprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Kugelstoß  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Seniorinnen W85
30 m Lauf  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Hochsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Weitsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Kugelstoß  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht