Teilnehmerliste

Frühjahrs-Mehrkampf 2023

22 Meldungen | 16 Teilnehmer | 2 Vereine

Kinder M10

4-Kampf (0 Teilnehmer)

Kinder M11

4-Kampf (0 Teilnehmer)

Jugend M12

4-Kampf (0 Teilnehmer)

Jugend M13

4-Kampf (0 Teilnehmer)

Jugend M14

4-Kampf (1 Teilnehmer)

54849
Benedikt Wagner 2009 GER
LG Welfen (WÜ)
1.286
Weingarten
22.05.2022

9-Kampf (0 Teilnehmer)

Jugend M15

4-Kampf (2 Teilnehmer)

54847
Leon Flaig 2008 GER
LG Welfen (WÜ)
1.961
Weingarten
08.10.2022
52780
Paul Bodon 2008 GER
LG Welfen (WÜ)
1.729
Weingarten
08.10.2022

9-Kampf (1 Teilnehmer)

54847
Leon Flaig 2008 GER
LG Welfen (WÜ)
3.901
Weingarten
21.05.2022

männliche Kinder U12

4-Kampf (0 Teilnehmer)

männliche Jugend U14

4-Kampf (0 Teilnehmer)

männliche Jugend U16

4-Kampf (0 Teilnehmer)

9-Kampf (0 Teilnehmer)

männliche Jugend U18

5-Kampf (1 Teilnehmer)

52320
Praise Amadi 2007 GER
LG Welfen (WÜ)

10-Kampf (0 Teilnehmer)

männliche Jugend U20

5-Kampf (1 Teilnehmer)

48577
Emil Bruderrek 2005 GER
LG Welfen (WÜ)

10-Kampf (1 Teilnehmer)

48577
Emil Bruderrek 2005 GER
LG Welfen (WÜ)

Männer

10-Kampf (1 Teilnehmer)

50108
Yannik Knobloch 2001 GER
LG Welfen (WÜ)
6.399
Weingarten
08.10.2022

Senioren M30

10-Kampf (0 Teilnehmer)

Senioren M35

10-Kampf (0 Teilnehmer)

Senioren M40

10-Kampf (1 Teilnehmer)

21447
Maik Arendt 1979 GER
LG Baar (BA)
4.185
Niefern-Öschelbronn
14.05.2022

Senioren M45

10-Kampf (0 Teilnehmer)

Senioren M50

10-Kampf (0 Teilnehmer)

Senioren M55

10-Kampf (0 Teilnehmer)

Senioren M60

10-Kampf (0 Teilnehmer)

Senioren M65

10-Kampf (0 Teilnehmer)

Senioren M70

10-Kampf (0 Teilnehmer)

Senioren M75

10-Kampf (0 Teilnehmer)

Kinder W10

4-Kampf (0 Teilnehmer)

Kinder W11

4-Kampf (0 Teilnehmer)

Jugend W12

4-Kampf (0 Teilnehmer)

Jugend W13

4-Kampf (0 Teilnehmer)

Jugend W14

4-Kampf (2 Teilnehmer)

59300
Leni Reithmeier 2009 GER
LG Welfen (WÜ)
1.385
Weingarten
08.10.2022
57225
Xenia Hund 2009 GER
LG Welfen (WÜ)

7-Kampf (1 Teilnehmer)

57225
Xenia Hund 2009 GER
LG Welfen (WÜ)

Jugend W15

4-Kampf (0 Teilnehmer)

7-Kampf (0 Teilnehmer)

weibliche Kinder U12

4-Kampf (0 Teilnehmer)

weibliche Jugend U14

4-Kampf (0 Teilnehmer)

weibliche Jugend U16

4-Kampf (0 Teilnehmer)

7-Kampf (0 Teilnehmer)

weibliche Jugend U18

4-Kampf (2 Teilnehmer)

52326
LG Welfen (WÜ)
2.805
Weingarten
02.07.2022
52652
LG Welfen (WÜ)
1.820
Weingarten
08.10.2022

7-Kampf (2 Teilnehmer)

52326
LG Welfen (WÜ)
4.426
Weingarten
02.07.2022
52652
LG Welfen (WÜ)
3.175
Weingarten
21.05.2022

weibliche Jugend U20

4-Kampf (1 Teilnehmer)

52325
LG Welfen (WÜ)
3.041
Weingarten
02.07.2022

7-Kampf (1 Teilnehmer)

52325
LG Welfen (WÜ)
4.525
Weingarten
02.07.2022

Frauen

7-Kampf (4 Teilnehmer)

45813
Maxi Mendel 2003 GER
LG Welfen (WÜ)
4.383
Bernhausen
27.08.2022
37106
Karolin Müller 1996 GER
LG Welfen (WÜ)
47483
LG Welfen (WÜ)
47103
Julia Fischer 1997 GER
LG Welfen (WÜ)

Seniorinnen W30

7-Kampf (0 Teilnehmer)

Seniorinnen W35

7-Kampf (0 Teilnehmer)

Seniorinnen W40

7-Kampf (0 Teilnehmer)

Seniorinnen W45

7-Kampf (0 Teilnehmer)

Seniorinnen W50

7-Kampf (0 Teilnehmer)

Seniorinnen W55

7-Kampf (0 Teilnehmer)

Seniorinnen W60

7-Kampf (0 Teilnehmer)

Seniorinnen W65

7-Kampf (0 Teilnehmer)

Seniorinnen W70

7-Kampf (0 Teilnehmer)

Seniorinnen W75

7-Kampf (0 Teilnehmer)