Druckansicht
zurück zur Ausschreibung

Teilnehmerliste für Kreis-Finale Schülerliga 2018

Meldestatistik: 311 Meldungen / 122 Teilnehmer / 4 Vereine

Klassenübersicht

Kinder M8: 800 m Lauf  
Kinder M9: 800 m Lauf  
Kinder M10: 50 m Lauf /  800 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprungzone /  Schlagball  
Kinder M11: 50 m Lauf /  800 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprungzone /  Schlagball  
Jugend M12: 75 m Lauf /  800 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprungzone /  Kugelstoß /  Ballwurf  
Jugend M13: 75 m Lauf /  800 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprungzone /  Kugelstoß /  Ballwurf  
Jugend M14: 100 m Lauf /  800 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Kugelstoß  
Jugend M15: 100 m Lauf /  800 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Kugelstoß  
männliche Kinder U10: 3-Kampf /  3-Kampf Mannschaft  
Kinder W8: 800 m Lauf  
Kinder W9: 800 m Lauf  
Kinder W10: 50 m Lauf /  800 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprungzone /  Schlagball  
Kinder W11: 50 m Lauf /  800 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprungzone /  Schlagball  
Jugend W12: 75 m Lauf /  800 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprungzone /  Kugelstoß /  Ballwurf  
Jugend W13: 75 m Lauf /  800 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprungzone /  Kugelstoß /  Ballwurf  
Jugend W14: 100 m Lauf /  800 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Kugelstoß  
Jugend W15: 100 m Lauf /  800 m Lauf /  Hochsprung /  Weitsprung /  Kugelstoß  
weibliche Kinder U10: 3-Kampf /  3-Kampf Mannschaft  
 
Kinder M8
800 m Lauf  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Kinder M9
800 m Lauf  (7 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
613650 David Meitzner 2009 BA LG Baar 3:31,00
612833 Til Voigtländer 2009 BA LG Baar 3:31,46
615126 Simon Jehle 2009 BA LG Baar 3:43,70
615526 Luca Kollath 2009 BA LG Baar 4:13,10
644838 Jonas Jörger 2009 BA LG Baar
645664 Luis Pinto Grangler 2009 BA LG Baar
645288 Nik Weißhaar 2009 BA LG Baar
Kinder M10
50 m Lauf  (4 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
27475 Daniel Richter 2008 BA LG Baar 8,11
28339 Martin Haas 2008 BA LG Baar 8,72
613235 Philipp Mosbacher 2008 BA TV Villingen 8,90
646188 David Ganter 2008 BA TV Furtwangen
800 m Lauf  (3 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
27475 Daniel Richter 2008 BA LG Baar 2:51,20
613235 Philipp Mosbacher 2008 BA TV Villingen 3:04,49
646188 David Ganter 2008 BA TV Furtwangen
Hochsprung  (1 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
27475 Daniel Richter 2008 BA LG Baar 1,24
Weitsprungzone  (4 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
28339 Martin Haas 2008 BA LG Baar
646188 David Ganter 2008 BA TV Furtwangen
613235 Philipp Mosbacher 2008 BA TV Villingen
27475 Daniel Richter 2008 BA LG Baar
Schlagball  (4 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
27475 Daniel Richter 2008 BA LG Baar 36,00
613235 Philipp Mosbacher 2008 BA TV Villingen 26,50
28339 Martin Haas 2008 BA LG Baar 24,00
646188 David Ganter 2008 BA TV Furtwangen
Kinder M11
50 m Lauf  (4 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
614703 Rasmus Weber 2007 BA TV Villingen 8,30
29397 Mika Kesterke 2007 BA TV Villingen 8,33
612838 Fritz Otte 2007 BA TV Villingen 8,76
616800 Karl Göttler 2007 BA TV Villingen 9,34
800 m Lauf  (3 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
29397 Mika Kesterke 2007 BA TV Villingen 2:53,83
612838 Fritz Otte 2007 BA TV Villingen 3:08,28
616800 Karl Göttler 2007 BA TV Villingen 3:22,59
Hochsprung  (1 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
614703 Rasmus Weber 2007 BA TV Villingen 1,18
Weitsprungzone  (4 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
612838 Fritz Otte 2007 BA TV Villingen 3,39
614703 Rasmus Weber 2007 BA TV Villingen 3,35
29397 Mika Kesterke 2007 BA TV Villingen 3,30
616800 Karl Göttler 2007 BA TV Villingen 2,93
Schlagball  (4 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
612838 Fritz Otte 2007 BA TV Villingen 36,50
614703 Rasmus Weber 2007 BA TV Villingen 29,50
616800 Karl Göttler 2007 BA TV Villingen 27,00
29397 Mika Kesterke 2007 BA TV Villingen 25,00
Jugend M12
75 m Lauf  (4 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
26286 Georg Kistenbrügger 2006 BA LG Baar 12,43
29394 Finn Ole Winter 2006 BA TV Villingen 12,62
612840 Tim Schäfer 2006 BA TV Villingen
602432 Alessio All 2006 BA TV Villingen
800 m Lauf  (4 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
26286 Georg Kistenbrügger 2006 BA LG Baar 2:46,20
29394 Finn Ole Winter 2006 BA TV Villingen 3:15,10
612840 Tim Schäfer 2006 BA TV Villingen
602432 Alessio All 2006 BA TV Villingen
Hochsprung  (2 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
29394 Finn Ole Winter 2006 BA TV Villingen 1,20
26286 Georg Kistenbrügger 2006 BA LG Baar 1,05
Weitsprungzone  (4 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
29394 Finn Ole Winter 2006 BA TV Villingen 3,18
26286 Georg Kistenbrügger 2006 BA LG Baar
612840 Tim Schäfer 2006 BA TV Villingen
602432 Alessio All 2006 BA TV Villingen
Kugelstoß  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Ballwurf  (1 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
612840 Tim Schäfer 2006 BA TV Villingen
Jugend M13
75 m Lauf  (2 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
24939 Tobias Richter 2005 BA LG Baar 10,47
645902 Eduard Cotofana 2005 BA TV Villingen 11,23
800 m Lauf  (1 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
24939 Tobias Richter 2005 BA LG Baar 2:34,69
Hochsprung  (1 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
645902 Eduard Cotofana 2005 BA TV Villingen 1,25
Weitsprungzone  (2 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
24939 Tobias Richter 2005 BA LG Baar 4,28
645902 Eduard Cotofana 2005 BA TV Villingen
Kugelstoß  (1 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
24939 Tobias Richter 2005 BA LG Baar 8,31
Ballwurf  (2 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
24939 Tobias Richter 2005 BA LG Baar 40,50
645902 Eduard Cotofana 2005 BA TV Villingen 29,50
Jugend M14
100 m Lauf  (3 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
24169 Emanuel Molleker 2004 BA LG Baar 12,15 +1,7
26769 Toni Ketterer 2004 BA LG Baar 13,72
27452 Tobias Heer 2004 BA LG Baar
800 m Lauf  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Hochsprung  (2 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
24169 Emanuel Molleker 2004 BA LG Baar 1,77
26769 Toni Ketterer 2004 BA LG Baar 1,60
Weitsprung  (3 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
24169 Emanuel Molleker 2004 BA LG Baar 5,82 +0,1
26769 Toni Ketterer 2004 BA LG Baar 4,84 -0,2
27452 Tobias Heer 2004 BA LG Baar 4,38
Kugelstoß  (2 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
24169 Emanuel Molleker 2004 BA LG Baar 12,67
26769 Toni Ketterer 2004 BA LG Baar 10,38
Jugend M15
100 m Lauf  (2 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
22763 Jakob Egle 2003 BA LG Baar 13,45 +0,2
27450 Fabian Schnekenburger 2003 BA LG Baar 13,50 +1,7
800 m Lauf  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Hochsprung  (2 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
23857 Felix Graf 2003 BA TV Villingen 1,60
22763 Jakob Egle 2003 BA LG Baar 1,45
Weitsprung  (3 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
23857 Felix Graf 2003 BA TV Villingen 4,89 -0,1
22763 Jakob Egle 2003 BA LG Baar 4,77 +0,7
27450 Fabian Schnekenburger 2003 BA LG Baar 4,08 -2,0
Kugelstoß  (1 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
27450 Fabian Schnekenburger 2003 BA LG Baar 8,19
männliche Kinder U10
3-Kampf  (20 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
617447 Jaron Frasch 2010 BA TV Villingen 849
645350 Dominik Streit 2010 BA TV Villingen 793
645664 Luis Pinto Grangler 2009 BA LG Baar 751
613650 David Meitzner 2009 BA LG Baar 692
612833 Til Voigtländer 2009 BA LG Baar 645
645844 Robin Goldner 2010 BA TV Villingen 536
615126 Simon Jehle 2009 BA LG Baar 445
645345 Daniel Gerdt 2009 BA TV Villingen 444
616312 Arwed-Javier Pohl Alonso 2011 BA TV Villingen 425
615526 Luca Kollath 2009 BA LG Baar 337
617449 Ben-Joah Grzan 2011 BA TV Villingen 238
646187 Fabian Schonhardt 2009 BA TV Furtwangen
645786 Luka Kesterke 2011 BA TV Villingen
616799 Bjarne Hindelang 2009 BA TV Villingen
646199 Yannis Ludin 2010 BA TV Villingen
646200 Nicolas Teutsch 2009 BA TV Villingen
646201 Marcel Wegner 2011 BA TV Villingen
646202 Jakob Wangler 2011 BA TV Villingen
612834 Lukas Mößner 2010 BA LG Baar
645288 Nik Weißhaar 2009 BA LG Baar
3-Kampf Mannschaft  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Kinder W8
800 m Lauf  (2 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
616327 Lena Martin 2010 BA LG Baar
645804 Julia Martin 2012 BA LG Baar
Kinder W9
800 m Lauf  (8 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
615158 Julika Wenning 2009 BA TV Villingen 3:18,18
613648 Lisanne Auer 2009 BA TV Villingen 3:24,38
616314 Paula Daub 2009 BA TV Villingen 3:47,86
616313 Miriam Uhing 2009 BA TV Villingen 4:02,86
617439 Emma Bumiller 2009 BA TV Villingen 4:06,98
615551 Anne Sohr 2009 BA TV Villingen
613651 Jasmin Rößler 2009 BA LG Baar
615527 Sarah Bölling 2009 BA LG Baar
Kinder W10
50 m Lauf  (7 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
29151 Mia Egle 2008 BA LG Baar 8,87
645291 Valentina Kramer 2008 BA TV Villingen 9,05
27725 Vanessa Böttcher 2008 BA LG Baar 9,20
615549 Lisa Bumiller 2008 BA TV Villingen 9,24
28646 Nina Bogdanski 2008 BA LG Baar 9,81
28645 Lena Bogdanski 2008 BA LG Baar 9,83
646197 Nora Westphal 2008 BA TV Villingen
800 m Lauf  (3 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
645291 Valentina Kramer 2008 BA TV Villingen 3:18,96
615549 Lisa Bumiller 2008 BA TV Villingen 3:45,55
28646 Nina Bogdanski 2008 BA LG Baar 3:52,18
Hochsprung  (4 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
645291 Valentina Kramer 2008 BA TV Villingen 1,06
28645 Lena Bogdanski 2008 BA LG Baar 0,94
615549 Lisa Bumiller 2008 BA TV Villingen
646197 Nora Westphal 2008 BA TV Villingen
Weitsprungzone  (7 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
27725 Vanessa Böttcher 2008 BA LG Baar
29151 Mia Egle 2008 BA LG Baar
615549 Lisa Bumiller 2008 BA TV Villingen
645291 Valentina Kramer 2008 BA TV Villingen
646197 Nora Westphal 2008 BA TV Villingen
28646 Nina Bogdanski 2008 BA LG Baar
28645 Lena Bogdanski 2008 BA LG Baar
Schlagball  (7 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
27725 Vanessa Böttcher 2008 BA LG Baar 20,00
29151 Mia Egle 2008 BA LG Baar 15,00
615549 Lisa Bumiller 2008 BA TV Villingen 13,50
645291 Valentina Kramer 2008 BA TV Villingen 12,50
28646 Nina Bogdanski 2008 BA LG Baar 12,50
28645 Lena Bogdanski 2008 BA LG Baar 9,50
646197 Nora Westphal 2008 BA TV Villingen
Kinder W11
50 m Lauf  (10 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
617047 Angelina Streit 2007 BA TV Villingen 7,85
27447 Hannah Kaltenbrunner 2007 BA LG Baar 8,19
617435 Alina Knothe 2007 BA TV Villingen 8,83
614696 Lena Käfer 2007 BA TV Villingen 8,86
27740 Sophia Jehle 2007 BA LG Baar 8,87
28484 Emilia Lehberger 2007 BA LG Baar 8,96
614695 Luise Graf 2007 BA TV Villingen 9,43
27640 Jette Liermann 2007 BA LG Baar 9,43
614697 Nadine Dering 2007 BA TV Villingen 9,88
646204 Lara Doser 2007 BA LG Baar
800 m Lauf  (3 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
617047 Angelina Streit 2007 BA TV Villingen 3:13,42
614695 Luise Graf 2007 BA TV Villingen 3:19,30
27640 Jette Liermann 2007 BA LG Baar 3:25,24
Hochsprung  (7 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
617047 Angelina Streit 2007 BA TV Villingen 1,26
27447 Hannah Kaltenbrunner 2007 BA LG Baar 1,19
28484 Emilia Lehberger 2007 BA LG Baar 1,18
614695 Luise Graf 2007 BA TV Villingen 1,13
617435 Alina Knothe 2007 BA TV Villingen 1,08
614696 Lena Käfer 2007 BA TV Villingen 1,05
646204 Lara Doser 2007 BA LG Baar
Weitsprungzone  (10 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
617047 Angelina Streit 2007 BA TV Villingen 3,93
27740 Sophia Jehle 2007 BA LG Baar 3,47
617435 Alina Knothe 2007 BA TV Villingen 3,20
614696 Lena Käfer 2007 BA TV Villingen 3,04
614695 Luise Graf 2007 BA TV Villingen 2,68
614697 Nadine Dering 2007 BA TV Villingen 2,59
27447 Hannah Kaltenbrunner 2007 BA LG Baar
28484 Emilia Lehberger 2007 BA LG Baar
27640 Jette Liermann 2007 BA LG Baar
646204 Lara Doser 2007 BA LG Baar
Schlagball  (9 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
27447 Hannah Kaltenbrunner 2007 BA LG Baar 31,00
27640 Jette Liermann 2007 BA LG Baar 27,00
617047 Angelina Streit 2007 BA TV Villingen 24,00
614696 Lena Käfer 2007 BA TV Villingen 21,00
27740 Sophia Jehle 2007 BA LG Baar 18,50
28484 Emilia Lehberger 2007 BA LG Baar 16,00
614695 Luise Graf 2007 BA TV Villingen 15,00
614697 Nadine Dering 2007 BA TV Villingen 12,50
646204 Lara Doser 2007 BA LG Baar
Jugend W12
75 m Lauf  (11 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
28552 Lucie Heini 2006 BA TV Villingen 11,35
28206 Lena Hauser 2006 BA LG Baar 11,37
28553 Lina Kienast 2006 BA TV Villingen 11,51
26284 Hanna Hermann 2006 BA LG Baar 11,63
26727 Käthe Hindelang 2006 BA TV Villingen 11,76
26389 Vivien Rau 2006 BA LG Baar 12,16
27512 Lene Bohlender 2006 BA DJK Villingen 12,27
27313 Johanna Daub 2006 BA DJK Villingen 12,88
27382 Chiara Hilser 2006 BA DJK Villingen 13,06
28287 Inja Unverhau 2006 BA DJK Villingen 14,89
29043 Lisa Jäggle 2006 BA LG Baar
800 m Lauf  (4 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
26284 Hanna Hermann 2006 BA LG Baar 2:45,46
27512 Lene Bohlender 2006 BA DJK Villingen 2:57,11
27382 Chiara Hilser 2006 BA DJK Villingen 3:26,98
29043 Lisa Jäggle 2006 BA LG Baar
Hochsprung  (4 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
26727 Käthe Hindelang 2006 BA TV Villingen 1,30
27512 Lene Bohlender 2006 BA DJK Villingen 1,25
27313 Johanna Daub 2006 BA DJK Villingen 1,20
27382 Chiara Hilser 2006 BA DJK Villingen 1,15
Weitsprungzone  (11 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
28552 Lucie Heini 2006 BA TV Villingen 4,20
28553 Lina Kienast 2006 BA TV Villingen 4,00
26389 Vivien Rau 2006 BA LG Baar 3,55
27512 Lene Bohlender 2006 BA DJK Villingen 3,29
617257 Nora Frasch 2006 BA TV Villingen 3,29
27313 Johanna Daub 2006 BA DJK Villingen 3,25
27382 Chiara Hilser 2006 BA DJK Villingen 3,24
26727 Käthe Hindelang 2006 BA TV Villingen 3,17
28287 Inja Unverhau 2006 BA DJK Villingen 2,70
28206 Lena Hauser 2006 BA LG Baar
29043 Lisa Jäggle 2006 BA LG Baar
Kugelstoß  (3 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
27512 Lene Bohlender 2006 BA DJK Villingen 5,47
27382 Chiara Hilser 2006 BA DJK Villingen 5,18
28287 Inja Unverhau 2006 BA DJK Villingen 4,46
Ballwurf  (9 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
28552 Lucie Heini 2006 BA TV Villingen 42,50
26284 Hanna Hermann 2006 BA LG Baar 29,00
28553 Lina Kienast 2006 BA TV Villingen 26,00
26727 Käthe Hindelang 2006 BA TV Villingen 20,50
27313 Johanna Daub 2006 BA DJK Villingen 20,00
617257 Nora Frasch 2006 BA TV Villingen 20,00
28287 Inja Unverhau 2006 BA DJK Villingen 18,50
28206 Lena Hauser 2006 BA LG Baar
26389 Vivien Rau 2006 BA LG Baar
Jugend W13
75 m Lauf  (6 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
24931 Ivana Rozic 2005 BA TV Villingen 10,82
24935 Fabienne Aurélie Dohmen 2005 BA TV Villingen 11,26
25175 Shirin Preuß 2005 BA LG Baar 11,27
28551 Anna Schneider 2005 BA TV Villingen 12,10
26635 Alina Tobert 2005 BA LG Baar 12,12
646198 Lorena Kramer 2005 BA TV Villingen
800 m Lauf  (2 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
24935 Fabienne Aurélie Dohmen 2005 BA TV Villingen 2:46,67
25175 Shirin Preuß 2005 BA LG Baar 2:59,04
Hochsprung  (2 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
27473 Noemi Münch 2005 BA LG Baar 1,30
646198 Lorena Kramer 2005 BA TV Villingen
Weitsprungzone  (8 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
24935 Fabienne Aurélie Dohmen 2005 BA TV Villingen 4,53
24931 Ivana Rozic 2005 BA TV Villingen 4,13
27473 Noemi Münch 2005 BA LG Baar 3,45
26635 Alina Tobert 2005 BA LG Baar
645908 Aurelia Schlicht 2005 BA LG Baar
25175 Shirin Preuß 2005 BA LG Baar
28551 Anna Schneider 2005 BA TV Villingen
646198 Lorena Kramer 2005 BA TV Villingen
Kugelstoß  (1 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
24934 Pauline Graf 2005 BA TV Villingen 7,15
Ballwurf  (5 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
24935 Fabienne Aurélie Dohmen 2005 BA TV Villingen 37,50
24934 Pauline Graf 2005 BA TV Villingen 34,00
24931 Ivana Rozic 2005 BA TV Villingen 20,50
26635 Alina Tobert 2005 BA LG Baar 20,00
646198 Lorena Kramer 2005 BA TV Villingen
Jugend W14
100 m Lauf  (9 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
23845 Jana Kesterke 2004 BA TV Villingen 13,39 +0,2
23848 Johanna Kalla 2004 BA TV Villingen 14,11 +1,0
25199 Lisa Käfer 2004 BA TV Villingen 14,13 -1,5
23847 Nele Hilpert 2004 BA TV Villingen 14,50 +0,2
26476 Ramona Weißer 2004 BA TV Villingen 14,86
27227 Marie Kumle 2004 BA LG Baar 14,87 +0,0
611442 Rika Kienzler 2004 BA TV Furtwangen 15,20
29174 Alina Ruf 2004 BA TV Furtwangen 15,30
615272 Emily Eifert 2004 BA TV Villingen 15,40
800 m Lauf  (2 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
23847 Nele Hilpert 2004 BA TV Villingen 2:42,97
23848 Johanna Kalla 2004 BA TV Villingen 3:09,08
Hochsprung  (5 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
23848 Johanna Kalla 2004 BA TV Villingen 1,44
25199 Lisa Käfer 2004 BA TV Villingen 1,42
23847 Nele Hilpert 2004 BA TV Villingen 1,35
26476 Ramona Weißer 2004 BA TV Villingen 1,30
23845 Jana Kesterke 2004 BA TV Villingen 1,25
Weitsprung  (8 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
23848 Johanna Kalla 2004 BA TV Villingen 4,41 +0,0
23847 Nele Hilpert 2004 BA TV Villingen 4,39
23845 Jana Kesterke 2004 BA TV Villingen 4,32
26476 Ramona Weißer 2004 BA TV Villingen 4,09 +0,1
25199 Lisa Käfer 2004 BA TV Villingen 3,90 +1,5
29174 Alina Ruf 2004 BA TV Furtwangen 3,84 +0,0
615272 Emily Eifert 2004 BA TV Villingen 3,79 +0,0
611442 Rika Kienzler 2004 BA TV Furtwangen 3,76 -1,0
Kugelstoß  (5 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
23847 Nele Hilpert 2004 BA TV Villingen 9,03
29174 Alina Ruf 2004 BA TV Furtwangen 8,66
27474 Selin Solak 2004 BA LG Baar 8,33
25199 Lisa Käfer 2004 BA TV Villingen 6,40
27227 Marie Kumle 2004 BA LG Baar 5,24
Jugend W15
100 m Lauf  (3 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
22766 Carina Rothweiler 2003 BA LG Baar 13,24 +1,3
23748 Kira Luisa Klaus 2003 BA LG Baar 14,94 +2,2
608103 Rona Siedle 2003 BA TV Furtwangen
800 m Lauf  (2 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
23685 Janne Liermann 2003 BA LG Baar 2:56,76
646186 Tanja Borchert 2003 BA TV Furtwangen
Hochsprung  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
Weitsprung  (4 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
22766 Carina Rothweiler 2003 BA LG Baar 4,74 +0,0
23748 Kira Luisa Klaus 2003 BA LG Baar 4,26 -0,2
608103 Rona Siedle 2003 BA TV Furtwangen
646186 Tanja Borchert 2003 BA TV Furtwangen
Kugelstoß  (1 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
22766 Carina Rothweiler 2003 BA LG Baar 8,18
weibliche Kinder U10
3-Kampf  (28 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht
615158 Julika Wenning 2009 BA TV Villingen 886
615527 Sarah Bölling 2009 BA LG Baar 737
615125 Mona Stauch 2009 BA LG Baar 737
613648 Lisanne Auer 2009 BA TV Villingen 725
617439 Emma Bumiller 2009 BA TV Villingen 717
645299 Antje Srock 2011 BA TV Villingen 691
616327 Lena Martin 2010 BA LG Baar 636
617440 Mia Rombach 2010 BA TV Villingen 636
617446 Fiene Reyher 2011 BA TV Villingen 629
616314 Paula Daub 2009 BA TV Villingen 593
617452 Alea Riegger 2009 BA DJK Villingen 558
617444 Annika Wenning 2011 BA TV Villingen 503
613651 Jasmin Rößler 2009 BA LG Baar 491
644852 Birte Liermann 2010 BA LG Baar 464
645300 Laura Wild 2011 BA TV Villingen 403
616313 Miriam Uhing 2009 BA TV Villingen 353
617442 Lara Dering 2010 BA TV Villingen 345
645804 Julia Martin 2012 BA LG Baar 315
646189 Jaqueline Engel 2009 BA DJK Villingen
646191 Elisabeth Wirich 2010 BA TV Villingen
646192 Lena Goldner 2012 BA TV Villingen
646193 Katharina Wirich 2012 BA TV Villingen
646194 Elena Wild 2013 BA TV Villingen
646195 Zührenaz Koc 2010 BA TV Villingen
646196 Anna Wirich 2009 BA TV Villingen
645294 Maya Pusch 2009 BA TV Villingen
615551 Anne Sohr 2009 BA TV Villingen
646203 Pauline Hummler 2010 BA TV Villingen
3-Kampf Mannschaft  (0 Teilnehmer)  zur Klassenübersicht