Bezirksvorkampf DSMM Oberrhein
am 05.07.2014 in Waldshut-Tiengen
Klassenübersicht
Jugend (männlich): MJ U16 | MJ U14
Jugend (weiblich): WJ U16 | WJ U14
Kinder (männlich): MK U12
Kinder (weiblich): WK U12
männliche Kinder U12
DMM Gruppe 1 (Finale) - männliche Kinder U12
 
05.07.2014
1.
TV Wehr
BA
4.165
2.
TuS Lörrach-Stetten
BA
4.024
Wertungsdetails
1.
TV Wehr
BA
4.165
50 m Lauf
23901
Arndt, Rocco
2004
BA
7,96
 
361
714
23902
Höpfl, Linus
2003
BA
8,03
 
353
 
23324
Delhey, Yanik
2003
BA
8,53
 
(300)
 
23326
Klank, Luis
2004
BA
8,65
 
(288)
 
800 m Lauf
23902
Höpfl, Linus
2003
BA
2:40,89
 
411
796
23323
Hudec Plasencia, Kai
2003
BA
2:46,41
 
385
 
23324
Delhey, Yanik
2003
BA
2:56,11
 
(344)
 
Hochsprung
23252
van Rijn, Nick
2003
BA
1,22
 
329
588
23325
Mond, Malcolm
2003
BA
1,10
 
259
 
23901
Arndt, Rocco
2004
BA
1,06
 
(235)
 
Weitsprung
23902
Höpfl, Linus
2003
BA
4,12
 
401
785
23252
van Rijn, Nick
2003
BA
3,97
 
384
 
23326
Klank, Luis
2004
BA
3,74
 
(357)
 
23325
Mond, Malcolm
2003
BA
3,64
 
(345)
 
Schlagball
23252
van Rijn, Nick
2003
BA
33,50
 
271
518
23323
Hudec Plasencia, Kai
2003
BA
30,50
 
247
 
23326
Klank, Luis
2004
BA
25,50
 
(204)
 
4 x 50 m Staffel
23901
Arndt, Rocco
2004
BA
31,12
 
764
764
23324
Delhey, Yanik
2003
BA
23325
Mond, Malcolm
2003
BA
23323
Hudec Plasencia, Kai
2003
BA
2.
TuS Lörrach-Stetten
BA
4.024
50 m Lauf
23116
Engler, Orson
2003
BA
7,95
 
362
655
24355
Wind, Jona
2004
BA
8,60
 
293
 
 
Stephan, Adrian
2004
BA
8,66
 
(287)
 
604441
Pemberger, Jannik
2004
BA
8,98
 
(257)
 
800 m Lauf
23114
Reichert, Bastian
2003
BA
2:45,75
 
388
706
23111
Bauer, Jonathan
2003
BA
3:02,82
 
318
 
 
Müller, Justus
2004
BA
3:05,73
 
(307)
 
604441
Pemberger, Jannik
2004
BA
3:09,94
 
(292)
 
 
Stephan, Adrian
2004
BA
3:22,11
 
(253)
 
Hochsprung
 
Müller, Justus
2004
BA
1,18
 
306
589
23114
Reichert, Bastian
2003
BA
1,14
 
283
 
 
Stephan, Adrian
2004
BA
1,06
 
(235)
 
Weitsprung
24357
Gran, Jonas
2004
BA
4,05
 
393
738
23116
Engler, Orson
2003
BA
3,64
 
345
 
23111
Bauer, Jonathan
2003
BA
3,59
 
(339)
 
 
Müller, Justus
2004
BA
3,52
 
(331)
 
Schlagball
24357
Gran, Jonas
2004
BA
35,00
 
283
546
24355
Wind, Jona
2004
BA
32,50
 
263
 
604441
Pemberger, Jannik
2004
BA
28,00
 
(226)
 
23111
Bauer, Jonathan
2003
BA
25,00
 
(200)
 
4 x 50 m Staffel
24355
Wind, Jona
2004
BA
30,68
 
790
790
24357
Gran, Jonas
2004
BA
23114
Reichert, Bastian
2003
BA
23116
Engler, Orson
2003
BA
DMM Gruppe 2 (Finale) - männliche Kinder U12
 
05.07.2014
1.
LG Hohenfels
BA
2.365
Wertungsdetails
1.
LG Hohenfels
BA
2.365
50 m Lauf
24187
Schindler, Ramon
2003
BA
8,14
 
340
631
24300
Kröber, Paul
2003
BA
8,62
 
291
 
 
Reckermann, Tim
2004
BA
8,82
 
(272)
 
 
Lettfuß, Jannik
2005
BA
8,95
 
(260)
 
Weitsprung
24187
Schindler, Ramon
2003
BA
3,81
 
366
723
 
Geilinger, Fynn
2003
BA
3,74
 
357
 
 
Reckermann, Tim
2004
BA
3,40
 
(316)
 
 
Matt, Luca
2004
BA
3,33
 
(308)
 
 
Lettfuß, Jannik
2005
BA
3,25
 
(297)
 
Schlagball
24268
Kelz, Jason
2004
BA
33,00
 
267
510
24300
Kröber, Paul
2003
BA
30,00
 
243
 
 
Matt, Luca
2004
BA
29,00
 
(235)
 
 
Geilinger, Fynn
2003
BA
21,50
 
(166)
 
4 x 50 m Staffel
 
Matt, Luca
2004
BA
36,24
 
501
501
24268
Kelz, Jason
2004
BA
24300
Kröber, Paul
2003
BA
24187
Schindler, Ramon
2003
BA
50 m Lauf (Finale) - männliche Kinder U12
 
05.07.2014
 
23116
Engler, Orson
2003
BA
TuS Lörrach-Stetten
7,95
 
 
 
 
23901
Arndt, Rocco
2004
BA
TV Wehr
7,96
 
 
 
 
23902
Höpfl, Linus
2003
BA
TV Wehr
8,03
 
 
 
 
23324
Delhey, Yanik
2003
BA
TV Wehr
8,53
 
 
 
 
24355
Wind, Jona
2004
BA
TuS Lörrach-Stetten
8,60
 
 
 
 
23326
Klank, Luis
2004
BA
TV Wehr
8,65
 
 
 
 
 
Stephan, Adrian
2004
BA
TuS Lörrach-Stetten
8,66
 
 
 
 
604441
Pemberger, Jannik
2004
BA
TuS Lörrach-Stetten
8,98
 
 
 
50 m Lauf (Finale) - männliche Kinder U12
 
05.07.2014
 
24187
Schindler, Ramon
2003
BA
LG Hohenfels
8,14
 
 
 
 
24300
Kröber, Paul
2003
BA
LG Hohenfels
8,62
 
 
 
 
 
Reckermann, Tim
2004
BA
LG Hohenfels
8,82
 
 
 
 
 
Lettfuß, Jannik
2005
BA
LG Hohenfels
8,95
 
 
 
800 m Lauf (Finale) - männliche Kinder U12
 
05.07.2014
 
23902
Höpfl, Linus
2003
BA
TV Wehr
2:40,89
 
 
 
 
23114
Reichert, Bastian
2003
BA
TuS Lörrach-Stetten
2:45,75
 
 
 
 
23323
Hudec Plasencia, Kai
2003
BA
TV Wehr
2:46,41
 
 
 
 
23324
Delhey, Yanik
2003
BA
TV Wehr
2:56,11
 
 
 
 
23111
Bauer, Jonathan
2003
BA
TuS Lörrach-Stetten
3:02,82
 
 
 
 
 
Müller, Justus
2004
BA
TuS Lörrach-Stetten
3:05,73
 
 
 
 
604441
Pemberger, Jannik
2004
BA
TuS Lörrach-Stetten
3:09,94
 
 
 
 
 
Stephan, Adrian
2004
BA
TuS Lörrach-Stetten
3:22,11
 
 
 
4 x 50 m Staffel (Finale) - männliche Kinder U12
 
05.07.2014
 
TuS Lörrach-Stetten
BA
30,68
 
 
Wind, Jona  2004
Gran, Jonas  2004
Reichert, Bastian  2003
Engler, Orson  2003
 
TV Wehr
BA
31,12
 
 
Arndt, Rocco  2004
Delhey, Yanik  2003
Mond, Malcolm  2003
Hudec Plasencia, Kai  2003
4 x 50 m Staffel (Finale) - männliche Kinder U12
 
05.07.2014
 
LG Hohenfels
BA
36,24
 
 
Matt, Luca  2004
Kelz, Jason  2004
Kröber, Paul  2003
Schindler, Ramon  2003
Hochsprung (Finale) - männliche Kinder U12
 
05.07.2014
 
23252
van Rijn, Nick
2003
BA
TV Wehr
1,22
 
 
 
 
 
Müller, Justus
2004
BA
TuS Lörrach-Stetten
1,18
 
 
 
 
23114
Reichert, Bastian
2003
BA
TuS Lörrach-Stetten
1,14
 
 
 
 
23325
Mond, Malcolm
2003
BA
TV Wehr
1,10
 
 
 
 
 
Stephan, Adrian
2004
BA
TuS Lörrach-Stetten
1,06
 
 
 
 
23901
Arndt, Rocco
2004
BA
TV Wehr
1,06
 
 
 
Weitsprung (Finale) - männliche Kinder U12
 
05.07.2014
 
23902
Höpfl, Linus
2003
BA
TV Wehr
4,12
 
 
 
 
24357
Gran, Jonas
2004
BA
TuS Lörrach-Stetten
4,05
 
 
 
 
23252
van Rijn, Nick
2003
BA
TV Wehr
3,97
 
 
 
 
23326
Klank, Luis
2004
BA
TV Wehr
3,74
 
 
 
 
23116
Engler, Orson
2003
BA
TuS Lörrach-Stetten
3,64
 
 
 
 
23325
Mond, Malcolm
2003
BA
TV Wehr
3,64
 
 
 
 
23111
Bauer, Jonathan
2003
BA
TuS Lörrach-Stetten
3,59
 
 
 
 
 
Müller, Justus
2004
BA
TuS Lörrach-Stetten
3,52
 
 
 
Weitsprung (Finale) - männliche Kinder U12
 
05.07.2014
 
24187
Schindler, Ramon
2003
BA
LG Hohenfels
3,81
 
 
 
 
 
Geilinger, Fynn
2003
BA
LG Hohenfels
3,74
 
 
 
 
 
Reckermann, Tim
2004
BA
LG Hohenfels
3,40
 
 
 
 
 
Matt, Luca
2004
BA
LG Hohenfels
3,33
 
 
 
 
 
Lettfuß, Jannik
2005
BA
LG Hohenfels
3,25
 
 
 
Schlagball (Finale) - männliche Kinder U12
 
05.07.2014
 
24357
Gran, Jonas
2004
BA
TuS Lörrach-Stetten
35,00
 
 
 
 
23252
van Rijn, Nick
2003
BA
TV Wehr
33,50
 
 
 
 
24355
Wind, Jona
2004
BA
TuS Lörrach-Stetten
32,50
 
 
 
 
23323
Hudec Plasencia, Kai
2003
BA
TV Wehr
30,50
 
 
 
 
604441
Pemberger, Jannik
2004
BA
TuS Lörrach-Stetten
28,00
 
 
 
 
23326
Klank, Luis
2004
BA
TV Wehr
25,50
 
 
 
 
23111
Bauer, Jonathan
2003
BA
TuS Lörrach-Stetten
25,00
 
 
 
Schlagball (Finale) - männliche Kinder U12
 
05.07.2014
 
24268
Kelz, Jason
2004
BA
LG Hohenfels
33,00
 
 
 
 
24300
Kröber, Paul
2003
BA
LG Hohenfels
30,00
 
 
 
 
 
Matt, Luca
2004
BA
LG Hohenfels
29,00
 
 
 
 
 
Geilinger, Fynn
2003
BA
LG Hohenfels
21,50
 
 
 
männliche Jugend U14
DMM Gruppe 2 (Finale) - männliche Jugend U14
 
05.07.2014
1.
StG Hochrhein
BA
4.134
Wertungsdetails
1.
StG Hochrhein
BA
4.134
75 m Lauf
22288
Lambelet, David
2002
BA
10,95
 
414
816
23118
Huber, Finn
2002
BA
11,07
 
402
 
23655
Puchelt, Telmuun-Niels
2001
BA
11,22
 
(389)
 
23788
Schelble, Cedric
2002
BA
11,27
 
(384)
 
23790
Mahieu, Liam
2002
BA
12,45
 
(289)
 
800 m Lauf
23402
Polley, Thomas
2001
BA
n.a.
 
(0)
0
23788
Schelble, Cedric
2002
BA
n.a.
 
(0)
 
23790
Mahieu, Liam
2002
BA
n.a.
 
(0)
 
60 m Hürden
19849
Bahner, Josua
2001
BA
11,15
 
418
751
23118
Huber, Finn
2002
BA
12,22
 
333
 
22798
Fritz, Florens
2001
BA
12,63
 
(305)
 
23788
Schelble, Cedric
2002
BA
12,95
 
(284)
 
19850
Schnura, Tim
2001
BA
abgem.
 
(0)
 
Hochsprung
19849
Bahner, Josua
2001
BA
1,46
 
459
918
19847
Brenneisen, Tim
2001
BA
1,46
 
459
 
22804
Gran, Felix
2001
BA
1,30
 
(373)
 
19850
Schnura, Tim
2001
BA
aufg.
 
(0)
 
Weitsprung
19849
Bahner, Josua
2001
BA
4,81
 
476
911
19847
Brenneisen, Tim
2001
BA
4,43
 
435
 
22288
Lambelet, David
2002
BA
4,40
 
(432)
 
22798
Fritz, Florens
2001
BA
4,27
 
(418)
 
23402
Polley, Thomas
2001
BA
3,28
 
(301)
 
Ballwurf
23655
Puchelt, Telmuun-Niels
2001
BA
43,00
 
372
738
22804
Gran, Felix
2001
BA
42,00
 
366
 
19847
Brenneisen, Tim
2001
BA
38,00
 
(341)
 
4 x 75 m Staffel
23655
Puchelt, Telmuun-Niels
2001
BA
disq.
 
 
 
22798
Fritz, Florens
2001
BA
22804
Gran, Felix
2001
BA
22288
Lambelet, David
2002
BA
DMM Gruppe 3 (Finale) - männliche Jugend U14
 
05.07.2014
1.
LG Hohenfels
BA
3.419
2.
StG Hochrhein
BA
2.743
3.
StG Hochrhein 2
BA
1.938
Wertungsdetails
1.
LG Hohenfels
BA
3.419
75 m Lauf
21464
Kirchner, Jonas
2001
BA
10,42
 
466
900
23186
Matt, Jonas
2001
BA
10,74
 
434
 
24359
Krüger, Calvin
2001
BA
11,20
 
(391)
 
24112
Tutynin, Den
2001
BA
11,75
 
(343)
 
22453
Rees, Felix
2001
BA
12,17
 
(310)
 
Weitsprung
21464
Kirchner, Jonas
2001
BA
5,04
 
499
975
23186
Matt, Jonas
2001
BA
4,81
 
476
 
24359
Krüger, Calvin
2001
BA
4,43
 
(435)
 
 
Merz, Marvin
2002
BA
3,98
 
(385)
 
 
Andert, Marc
2002
BA
3,77
 
(361)
 
Ballwurf
21981
Schlegel, Johannes
2002
BA
37,50
 
337
626
24022
Gröber, Fynn
2002
BA
30,50
 
289
 
24112
Tutynin, Den
2001
BA
27,50
 
(266)
 
22453
Rees, Felix
2001
BA
25,00
 
(247)
 
 
Andert, Marc
2002
BA
24,50
 
(243)
 
4 x 75 m Staffel
24359
Krüger, Calvin
2001
BA
41,96
 
918
918
24112
Tutynin, Den
2001
BA
23186
Matt, Jonas
2001
BA
21464
Kirchner, Jonas
2001
BA
4 x 75 m Staffel
24022
Gröber, Fynn
2002
BA
44,90
 
(777)
 
 
Andert, Marc
2002
BA
 
Merz, Marvin
2002
BA
22453
Rees, Felix
2001
BA
2.
StG Hochrhein
BA
2.743
75 m Lauf
22504
Schelble, Melvin
2002
BA
10,97
 
412
712
22291
Nettekoven, Daniel
2002
BA
12,31
 
300
 
22293
Sontheimer, Tim
2002
BA
12,55
 
(282)
 
Weitsprung
22504
Schelble, Melvin
2002
BA
3,82
 
367
709
22293
Sontheimer, Tim
2002
BA
3,61
 
342
 
22294
Hauser, Leon
2002
BA
abgem.
 
(0)
 
Ballwurf
22291
Nettekoven, Daniel
2002
BA
36,00
 
327
627
22294
Hauser, Leon
2002
BA
32,00
 
300
 
4 x 75 m Staffel
22293
Sontheimer, Tim
2002
BA
46,82
 
695
695
22294
Hauser, Leon
2002
BA
22291
Nettekoven, Daniel
2002
BA
22504
Schelble, Melvin
2002
BA
3.
StG Hochrhein 2
BA
1.938
75 m Lauf
22310
Ebner, Jannes
2002
BA
12,09
 
316
618
22289
Turgut, Sinan
2002
BA
12,28
 
302
 
22296
Dornberger, Felix
2002
BA
12,54
 
(283)
 
Weitsprung
23786
Kramer, Raphael
2001
BA
4,01
 
389
734
22289
Turgut, Sinan
2002
BA
3,64
 
345
 
603850
Heuser, Jan
2002
BA
abgem.
 
(0)
 
 
Heusr, Raphael
2002
BA
abgem.
 
(0)
 
Ballwurf
23786
Kramer, Raphael
2001
BA
35,00
 
320
586
22296
Dornberger, Felix
2002
BA
27,50
 
266
 
22310
Ebner, Jannes
2002
BA
21,50
 
(217)
 
 
Heusr, Raphael
2002
BA
abgem.
 
(0)
 
603850
Heuser, Jan
2002
BA
abgem.
 
(0)
 
4 x 75 m Staffel
23786
Kramer, Raphael
2001
BA
disq.
 
 
 
22310
Ebner, Jannes
2002
BA
22289
Turgut, Sinan
2002
BA
22296
Dornberger, Felix
2002
BA
75 m Lauf (Finale) - männliche Jugend U14
 
05.07.2014
 
22288
Lambelet, David
2002
BA
TV Grenzach
10,95
 
 
 
 
23118
Huber, Finn
2002
BA
TuS Lörrach-Stetten
11,07
 
 
 
 
23655
Puchelt, Telmuun-Niels
2001
BA
TV Grenzach
11,22
 
 
 
 
23788
Schelble, Cedric
2002
BA
TV Grenzach
11,27
 
 
 
 
23790
Mahieu, Liam
2002
BA
TV Grenzach
12,45
 
 
 
75 m Lauf (Finale) - männliche Jugend U14
 
05.07.2014
 
21464
Kirchner, Jonas
2001
BA
LG Hohenfels
10,42
 
 
 
 
23186
Matt, Jonas
2001
BA
LG Hohenfels
10,74
 
 
 
 
22504
Schelble, Melvin
2002
BA
TV Grenzach
10,97
 
 
 
 
24359
Krüger, Calvin
2001
BA
LG Hohenfels
11,20
 
 
 
 
24112
Tutynin, Den
2001
BA
LG Hohenfels
11,75
 
 
 
 
22310
Ebner, Jannes
2002
BA
TV Grenzach
12,09
 
 
 
 
22453
Rees, Felix
2001
BA
LG Hohenfels
12,17
 
 
 
 
22289
Turgut, Sinan
2002
BA
TV Grenzach
12,28
 
 
 
 
22291
Nettekoven, Daniel
2002
BA
TV Grenzach
12,31
 
 
 
 
22296
Dornberger, Felix
2002
BA
TV Grenzach
12,54
 
 
 
 
22293
Sontheimer, Tim
2002
BA
TV Grenzach
12,55
 
 
 
800 m Lauf (Finale) - männliche Jugend U14
 
05.07.2014
 
23402
Polley, Thomas
2001
BA
TV Grenzach
n.a.
 
 
 
 
23790
Mahieu, Liam
2002
BA
TV Grenzach
n.a.
 
 
 
 
23788
Schelble, Cedric
2002
BA
TV Grenzach
n.a.
 
 
 
60 m Hürden (0.762 m) (Finale) - männliche Jugend U14
 
05.07.2014
 
19849
Bahner, Josua
2001
BA
TV Grenzach
11,15
 
 
 
 
23118
Huber, Finn
2002
BA
TuS Lörrach-Stetten
12,22
 
 
 
 
22798
Fritz, Florens
2001
BA
TuS Lörrach-Stetten
12,63
 
 
 
 
23788
Schelble, Cedric
2002
BA
TV Grenzach
12,95
 
 
 
 
19850
Schnura, Tim
2001
BA
TV Grenzach
abgem.
 
 
 
4 x 75 m Staffel (Finale) - männliche Jugend U14
 
05.07.2014
 
StG Hochrhein
BA
disq.
 
 
Puchelt, Telmuun-Niels  2001
Fritz, Florens  2001
Gran, Felix  2001
Lambelet, David  2002
4 x 75 m Staffel (Finale) - männliche Jugend U14
 
05.07.2014
 
LG Hohenfels
BA
41,96
 
 
Krüger, Calvin  2001
Tutynin, Den  2001
Matt, Jonas  2001
Kirchner, Jonas  2001
 
LG Hohenfels
BA
44,90
 
 
Gröber, Fynn  2002
Andert, Marc  2002
Merz, Marvin  2002
Rees, Felix  2001
 
StG Hochrhein
BA
46,82
 
 
Sontheimer, Tim  2002
Hauser, Leon  2002
Nettekoven, Daniel  2002
Schelble, Melvin  2002
 
StG Hochrhein 2
BA
disq.
 
 
Kramer, Raphael  2001
Ebner, Jannes  2002
Turgut, Sinan  2002
Dornberger, Felix  2002
Hochsprung (Finale) - männliche Jugend U14
 
05.07.2014
 
19847
Brenneisen, Tim
2001
BA
TV Grenzach
1,46
 
 
 
 
19849
Bahner, Josua
2001
BA
TV Grenzach
1,46
 
 
 
 
22804
Gran, Felix
2001
BA
TuS Lörrach-Stetten
1,30
 
 
 
 
19850
Schnura, Tim
2001
BA
TV Grenzach
aufg.
 
 
 
Weitsprung (Finale) - männliche Jugend U14
 
05.07.2014
 
19849
Bahner, Josua
2001
BA
TV Grenzach
4,81
 
 
 
 
19847
Brenneisen, Tim
2001
BA
TV Grenzach
4,43
 
 
 
 
22288
Lambelet, David
2002
BA
TV Grenzach
4,40
 
 
 
 
22798
Fritz, Florens
2001
BA
TuS Lörrach-Stetten
4,27
 
 
 
 
23402
Polley, Thomas
2001
BA
TV Grenzach
3,28
 
 
 
Weitsprung (Finale) - männliche Jugend U14
 
05.07.2014
 
21464
Kirchner, Jonas
2001
BA
LG Hohenfels
5,04
 
 
 
 
23186
Matt, Jonas
2001
BA
LG Hohenfels
4,81
 
 
 
 
24359
Krüger, Calvin
2001
BA
LG Hohenfels
4,43
 
 
 
 
23786
Kramer, Raphael
2001
BA
TuS Lörrach-Stetten
4,01
 
 
 
 
 
Merz, Marvin
2002
BA
LG Hohenfels
3,98
 
 
 
 
22504
Schelble, Melvin
2002
BA
TV Grenzach
3,82
 
 
 
 
 
Andert, Marc
2002
BA
LG Hohenfels
3,77
 
 
 
 
22289
Turgut, Sinan
2002
BA
TV Grenzach
3,64
 
 
 
 
22293
Sontheimer, Tim
2002
BA
TV Grenzach
3,61
 
 
 
 
603850
Heuser, Jan
2002
BA
TV Rheinfelden
abgem.
 
 
 
 
 
Heusr, Raphael
2002
BA
TuS Lörrach-Stetten
abgem.
 
 
 
 
22294
Hauser, Leon
2002
BA
TV Grenzach
abgem.
 
 
 
Ballwurf (Finale) - männliche Jugend U14
 
05.07.2014
 
23655
Puchelt, Telmuun-Niels
2001
BA
TV Grenzach
43,00
 
 
 
 
22804
Gran, Felix
2001
BA
TuS Lörrach-Stetten
42,00
 
 
 
 
19847
Brenneisen, Tim
2001
BA
TV Grenzach
38,00
 
 
 
Ballwurf (Finale) - männliche Jugend U14
 
05.07.2014
 
21981
Schlegel, Johannes
2002
BA
LG Hohenfels
37,50
 
 
 
 
22291
Nettekoven, Daniel
2002
BA
TV Grenzach
36,00
 
 
 
 
23786
Kramer, Raphael
2001
BA
TuS Lörrach-Stetten
35,00
 
 
 
 
22294
Hauser, Leon
2002
BA
TV Grenzach
32,00
 
 
 
 
24022
Gröber, Fynn
2002
BA
LG Hohenfels
30,50
 
 
 
 
24112
Tutynin, Den
2001
BA
LG Hohenfels
27,50
 
 
 
 
22296
Dornberger, Felix
2002
BA
TV Grenzach
27,50
 
 
 
 
22453
Rees, Felix
2001
BA
LG Hohenfels
25,00
 
 
 
 
 
Andert, Marc
2002
BA
LG Hohenfels
24,50
 
 
 
 
22310
Ebner, Jannes
2002
BA
TV Grenzach
21,50
 
 
 
 
603850
Heuser, Jan
2002
BA
TV Rheinfelden
abgem.
 
 
 
 
 
Heusr, Raphael
2002
BA
TuS Lörrach-Stetten
abgem.
 
 
 
männliche Jugend U16
DMM Gruppe 3 (Finale) - männliche Jugend U16
 
05.07.2014
1.
StG Hochrhein
BA
5.244
2.
LG Hohenfels
BA
4.827
3.
ESV Weil am Rhein
BA
4.741
Wertungsdetails
1.
StG Hochrhein
BA
5.244
100 m Lauf
24073
Hunold, Lukas
1999
BA
12,22
 
568
1.127
22391
Dannegger, Aaron
1999
BA
12,31
 
559
 
17202
Lambelet, Jefferson
1999
BA
12,56
 
(535)
 
17919
Wintrich, Felix
1999
BA
13,25
 
(474)
 
24087
Ritter, Yannick
1999
BA
13,40
 
(461)
 
800 m Lauf
17202
Lambelet, Jefferson
1999
BA
2:16,88
 
546
1.066
22393
Kowaleff, Jonas
1999
BA
2:20,99
 
520
 
20814
Kalb, Tobias
2000
BA
2:45,38
 
(390)
 
Weitsprung
22391
Dannegger, Aaron
1999
BA
5,74
 
568
1.080
23202
Bachmann, Tim
1999
BA
5,16
 
512
 
24073
Hunold, Lukas
1999
BA
5,12
 
(507)
 
17919
Wintrich, Felix
1999
BA
4,72
 
(466)
 
20814
Kalb, Tobias
2000
BA
4,21
 
(411)
 
Kugelstoß
22391
Dannegger, Aaron
1999
BA
10,07
 
472
917
24087
Ritter, Yannick
1999
BA
9,44
 
445
 
24073
Hunold, Lukas
1999
BA
9,31
 
(439)
 
17919
Wintrich, Felix
1999
BA
8,74
 
(413)
 
23202
Bachmann, Tim
1999
BA
8,67
 
(410)
 
4 x 100 m Staffel
24087
Ritter, Yannick
1999
BA
50,59
 
1.054
1.054
22393
Kowaleff, Jonas
1999
BA
17202
Lambelet, Jefferson
1999
BA
23202
Bachmann, Tim
1999
BA
2.
LG Hohenfels
BA
4.827
100 m Lauf
 
Kieliszek, Sebastian
1999
BA
12,52
 
539
1.045
605137
Bollacher, Julius
1999
BA
12,88
 
506
 
24054
Kunik, Nils
1999
BA
13,46
 
(456)
 
18994
Kolaczewitz, Noah
2000
BA
13,68
 
(439)
 
20674
Jordan, Philip
1999
BA
13,80
 
(429)
 
800 m Lauf
18994
Kolaczewitz, Noah
2000
BA
2:35,57
 
437
871
24054
Kunik, Nils
1999
BA
2:36,15
 
434
 
21965
Stowasser, Jakob
1999
BA
n.a.
 
(0)
 
Weitsprung
 
Kieliszek, Sebastian
1999
BA
5,49
 
544
1.000
605137
Bollacher, Julius
1999
BA
4,62
 
456
 
20673
Rees, Oliver
1999
BA
4,43
 
(435)
 
20674
Jordan, Philip
1999
BA
4,41
 
(433)
 
21965
Stowasser, Jakob
1999
BA
4,40
 
(432)
 
Kugelstoß
21957
Duffner, Hendrik
2000
BA
10,51
 
491
858
20673
Rees, Oliver
1999
BA
7,75
 
367
 
20674
Jordan, Philip
1999
BA
7,03
 
(331)
 
4 x 100 m Staffel
20673
Rees, Oliver
1999
BA
50,63
 
1.053
1.053
 
Kieliszek, Sebastian
1999
BA
18994
Kolaczewitz, Noah
2000
BA
21965
Stowasser, Jakob
1999
BA
3.
ESV Weil am Rhein
BA
4.741
100 m Lauf
19934
Hoffmann, David
1999
BA
12,71
 
521
1.011
23860
Nguyen, Thien Duy
2001
BA
13,06
 
490
 
19933
Werner, Valentin
2000
BA
13,90
 
(422)
 
800 m Lauf
18300
Hübner, Marek
1999
BA
2:30,50
 
464
854
19934
Hoffmann, David
1999
BA
2:45,38
 
390
 
Weitsprung
20668
Rabe, Dominik
1999
BA
5,04
 
499
957
23860
Nguyen, Thien Duy
2001
BA
4,64
 
458
 
18300
Hübner, Marek
1999
BA
4,56
 
(449)
 
19933
Werner, Valentin
2000
BA
4,16
 
(406)
 
Kugelstoß
20668
Rabe, Dominik
1999
BA
10,50
 
490
921
23860
Nguyen, Thien Duy
2001
BA
9,12
 
431
 
4 x 100 m Staffel
18300
Hübner, Marek
1999
BA
51,83
 
998
998
19934
Hoffmann, David
1999
BA
20668
Rabe, Dominik
1999
BA
19933
Werner, Valentin
2000
BA
100 m Lauf (Finale) - männliche Jugend U16
 
05.07.2014
 
24073
Hunold, Lukas
1999
BA
TuS Lörrach-Stetten
12,22
 
 
 
 
22391
Dannegger, Aaron
1999
BA
TuS Lörrach-Stetten
12,31
 
 
 
 
 
Kieliszek, Sebastian
1999
BA
LG Hohenfels
12,52
 
 
 
 
17202
Lambelet, Jefferson
1999
BA
TV Grenzach
12,56
 
 
 
 
19934
Hoffmann, David
1999
BA
ESV Weil am Rhein
12,71
 
 
 
 
605137
Bollacher, Julius
1999
BA
LG Hohenfels
12,88
 
 
 
 
23860
Nguyen, Thien Duy
2001
BA
ESV Weil am Rhein
13,06
 
 
 
 
17919
Wintrich, Felix
1999
BA
TV Grenzach
13,25
 
 
 
 
24087
Ritter, Yannick
1999
BA
TV Grenzach
13,40
 
 
 
 
24054
Kunik, Nils
1999
BA
LG Hohenfels
13,46
 
 
 
 
18994
Kolaczewitz, Noah
2000
BA
LG Hohenfels
13,68
 
 
 
 
20674
Jordan, Philip
1999
BA
LG Hohenfels
13,80
 
 
 
 
19933
Werner, Valentin
2000
BA
ESV Weil am Rhein
13,90
 
 
 
800 m Lauf (Finale) - männliche Jugend U16
 
05.07.2014
 
17202
Lambelet, Jefferson
1999
BA
TV Grenzach
2:16,88
 
 
 
 
22393
Kowaleff, Jonas
1999
BA
TuS Lörrach-Stetten
2:20,99
 
 
 
 
18300
Hübner, Marek
1999
BA
ESV Weil am Rhein
2:30,50
 
 
 
 
18994
Kolaczewitz, Noah
2000
BA
LG Hohenfels
2:35,57
 
 
 
 
24054
Kunik, Nils
1999
BA
LG Hohenfels
2:36,15
 
 
 
 
20814
Kalb, Tobias
2000
BA
TV Grenzach
2:45,38
 
 
 
 
19934
Hoffmann, David
1999
BA
ESV Weil am Rhein
2:45,38
 
 
 
 
21965
Stowasser, Jakob
1999
BA
LG Hohenfels
n.a.
 
 
 
4 x 100 m Staffel (Finale) - männliche Jugend U16
 
05.07.2014
 
StG Hochrhein
BA
50,59
 
 
Ritter, Yannick  1999
Kowaleff, Jonas  1999
Lambelet, Jefferson  1999
Bachmann, Tim  1999
 
LG Hohenfels
BA
50,63
 
 
Rees, Oliver  1999
Kieliszek, Sebastian  1999
Kolaczewitz, Noah  2000
Stowasser, Jakob  1999
 
ESV Weil am Rhein
BA
51,83
 
 
Hübner, Marek  1999
Hoffmann, David  1999
Rabe, Dominik  1999
Werner, Valentin  2000
Weitsprung (Finale) - männliche Jugend U16
 
05.07.2014
 
22391
Dannegger, Aaron
1999
BA
TuS Lörrach-Stetten
5,74
 
 
 
 
 
Kieliszek, Sebastian
1999
BA
LG Hohenfels
5,49
 
 
 
 
23202
Bachmann, Tim
1999
BA
TuS Lörrach-Stetten
5,16
 
 
 
 
24073
Hunold, Lukas
1999
BA
TuS Lörrach-Stetten
5,12
 
 
 
 
20668
Rabe, Dominik
1999
BA
ESV Weil am Rhein
5,04
 
 
 
 
17919
Wintrich, Felix
1999
BA
TV Grenzach
4,72
 
 
 
 
23860
Nguyen, Thien Duy
2001
BA
ESV Weil am Rhein
4,64
 
 
 
 
605137
Bollacher, Julius
1999
BA
LG Hohenfels
4,62
 
 
 
 
18300
Hübner, Marek
1999
BA
ESV Weil am Rhein
4,56
 
 
 
 
20673
Rees, Oliver
1999
BA
LG Hohenfels
4,43
 
 
 
 
20674
Jordan, Philip
1999
BA
LG Hohenfels
4,41
 
 
 
 
21965
Stowasser, Jakob
1999
BA
LG Hohenfels
4,40
 
 
 
 
20814
Kalb, Tobias
2000
BA
TV Grenzach
4,21
 
 
 
 
19933
Werner, Valentin
2000
BA
ESV Weil am Rhein
4,16
 
 
 
Kugelstoß (4 kg) (Finale) - männliche Jugend U16
 
05.07.2014
 
21957
Duffner, Hendrik
2000
BA
LG Hohenfels
10,51
 
 
 
 
20668
Rabe, Dominik
1999
BA
ESV Weil am Rhein
10,50
 
 
 
 
22391
Dannegger, Aaron
1999
BA
TuS Lörrach-Stetten
10,07
 
 
 
 
24087
Ritter, Yannick
1999
BA
TV Grenzach
9,44
 
 
 
 
24073
Hunold, Lukas
1999
BA
TuS Lörrach-Stetten
9,31
 
 
 
 
23860
Nguyen, Thien Duy
2001
BA
ESV Weil am Rhein
9,12
 
 
 
 
17919
Wintrich, Felix
1999
BA
TV Grenzach
8,74
 
 
 
 
23202
Bachmann, Tim
1999
BA
TuS Lörrach-Stetten
8,67
 
 
 
 
20673
Rees, Oliver
1999
BA
LG Hohenfels
7,75
 
 
 
 
20674
Jordan, Philip
1999
BA
LG Hohenfels
7,03
 
 
 
weibliche Kinder U12
DMM Gruppe 1 (Finale) - weibliche Kinder U12
 
05.07.2014
1.
TV Wehr
BA
4.624
2.
TV Bad Säckingen
BA
4.370
3.
TuS Lörrach-Stetten
BA
3.890
Wertungsdetails
1.
TV Wehr
BA
4.624
50 m Lauf
22469
Frank, Hannah
2003
BA
7,91
 
405
748
22474
Brasch, Franziska
2004
BA
8,45
 
343
 
22473
Klotter, Shania
2004
BA
8,72
 
(316)
 
22471
Schmidt, Celina
2003
BA
8,79
 
(309)
 
 
Langner, Lea
2003
BA
9,40
 
(253)
 
800 m Lauf
22474
Brasch, Franziska
2004
BA
2:47,30
 
426
823
22470
Kummle, Laura
2003
BA
2:54,08
 
397
 
23321
Thanei, Simea
2003
BA
3:02,75
 
(363)
 
Hochsprung
23321
Thanei, Simea
2003
BA
1,18
 
302
604
22469
Frank, Hannah
2003
BA
1,18
 
302
 
22471
Schmidt, Celina
2003
BA
1,10
 
(247)
 
22472
Hartmann, Denise
2004
BA
1,10
 
(247)
 
Weitsprung
22469
Frank, Hannah
2003
BA
4,11
 
448
883
22470
Kummle, Laura
2003
BA
4,00
 
435
 
22473
Klotter, Shania
2004
BA
3,53
 
(377)
 
22471
Schmidt, Celina
2003
BA
3,36
 
(355)
 
Schlagball
23347
Völkle, Sabrina
2004
BA
28,50
 
379
752
22473
Klotter, Shania
2004
BA
28,00
 
373
 
 
Langner, Lea
2003
BA
21,00
 
(292)
 
22472
Hartmann, Denise
2004
BA
21,00
 
(292)
 
4 x 50 m Staffel
22474
Brasch, Franziska
2004
BA
31,56
 
814
814
23321
Thanei, Simea
2003
BA
22470
Kummle, Laura
2003
BA
22472
Hartmann, Denise
2004
BA
2.
TV Bad Säckingen
BA
4.370
50 m Lauf
22938
Huber, Melina
2004
BA
8,25
 
365
697
24317
Warga, Paulina
2004
BA
8,56
 
332
 
603716
Keßler, Hannah
2004
BA
8,90
 
(298)
 
604556
Tonne, Laura
2004
BA
9,51
 
(243)
 
800 m Lauf
24325
Ruhloff, Hannah
2004
BA
3:11,64
 
332
657
603716
Keßler, Hannah
2004
BA
3:13,61
 
325
 
23049
Süßlin, Jana
2003
BA
3:14,38
 
(323)
 
23287
Bühler, Leonie
2003
BA
abgem.
 
(0)
 
Hochsprung
24089
Stratz, Lotte
2004
BA
1,22
 
329
604
22938
Huber, Melina
2004
BA
1,14
 
275
 
605138
Wunderle, Hannah
2003
BA
1,02
 
(190)
 
24317
Warga, Paulina
2004
BA
o.g.V.
 
(0)
 
Weitsprung
22938
Huber, Melina
2004
BA
4,06
 
443
876
24089
Stratz, Lotte
2004
BA
3,98
 
433
 
23287
Bühler, Leonie
2003
BA
3,74
 
(404)
 
604556
Tonne, Laura
2004
BA
2,73
 
(268)
 
Schlagball
23181
Valenta, Regula
2004
BA
37,00
 
464
815
24325
Ruhloff, Hannah
2004
BA
26,00
 
351
 
23049
Süßlin, Jana
2003
BA
22,50
 
(311)
 
605138
Wunderle, Hannah
2003
BA
19,50
 
(273)
 
4 x 50 m Staffel
603716
Keßler, Hannah
2004
BA
33,17
 
721
721
24089
Stratz, Lotte
2004
BA
24317
Warga, Paulina
2004
BA
23287
Bühler, Leonie
2003
BA
3.
TuS Lörrach-Stetten
BA
3.890
50 m Lauf
23108
Bagaric, Anita
2003
BA
8,99
 
289
570
 
Keller, Theresa
2003
BA
9,08
 
281
 
 
Rau, Rebecca
2004
BA
9,14
 
(276)
 
23098
Schwarzwälder, Sina
2003
BA
10,19
 
(190)
 
800 m Lauf
 
Hartmann, Jana
2003
BA
3:03,21
 
362
705
602775
Eckenstein, Anna-Lena
2004
BA
3:08,57
 
343
 
 
Rau, Rebecca
2004
BA
3:16,79
 
(315)
 
 
Keller, Theresa
2003
BA
3:18,22
 
(311)
 
Hochsprung
602775
Eckenstein, Anna-Lena
2004
BA
1,14
 
275
550
23101
Weiß, Sophia
2003
BA
1,14
 
275
 
Weitsprung
23101
Weiß, Sophia
2003
BA
3,69
 
397
768
 
Hartmann, Jana
2003
BA
3,48
 
371
 
23108
Bagaric, Anita
2003
BA
3,35
 
(354)
 
23098
Schwarzwälder, Sina
2003
BA
2,84
 
(284)
 
Schlagball
23101
Weiß, Sophia
2003
BA
28,00
 
373
730
602775
Eckenstein, Anna-Lena
2004
BA
26,50
 
357
 
23098
Schwarzwälder, Sina
2003
BA
18,50
 
(260)
 
4 x 50 m Staffel
 
Rau, Rebecca
2004
BA
36,22
 
567
567
23108
Bagaric, Anita
2003
BA
 
Keller, Theresa
2003
BA
 
Hartmann, Jana
2003
BA
DMM Gruppe 2 (Finale) - weibliche Kinder U12
 
05.07.2014
1.
LG Hohenfels
BA
2.922
2.
ESV Weil am Rhein
BA
2.626
3.
TV Bad Säckingen
BA
2.296
Wertungsdetails
1.
LG Hohenfels
BA
2.922
50 m Lauf
24301
Strauß, Tamara
2004
BA
8,01
 
393
730
24324
Dathe, Paulina
2004
BA
8,51
 
337
 
 
Ellen, Diez
2003
BA
8,52
 
(336)
 
24185
Kaiser, Juliane
2003
BA
9,21
 
(269)
 
24186
Tröndle, Angelina
2004
BA
9,41
 
(252)
 
Weitsprung
 
Ellen, Diez
2003
BA
3,91
 
424
810
24301
Strauß, Tamara
2004
BA
3,60
 
386
 
24360
Krüger, Marisol
2004
BA
3,48
 
(371)
 
24184
Lettau, Charlotte
2004
BA
3,34
 
(352)
 
Schlagball
24360
Krüger, Marisol
2004
BA
25,50
 
346
651
24186
Tröndle, Angelina
2004
BA
22,00
 
305
 
24185
Kaiser, Juliane
2003
BA
21,50
 
(299)
 
24184
Lettau, Charlotte
2004
BA
18,00
 
(253)
 
4 x 50 m Staffel
24360
Krüger, Marisol
2004
BA
32,99
 
731
731
24301
Strauß, Tamara
2004
BA
 
Ellen, Diez
2003
BA
24324
Dathe, Paulina
2004
BA
2.
ESV Weil am Rhein
BA
2.626
50 m Lauf
604541
Fröhle, Anna
2005
BA
8,29
 
361
684
604538
Siegl, Natalia
2004
BA
8,65
 
323
 
605129
Müller, Lina
2003
BA
9,72
 
(226)
 
Weitsprung
604541
Fröhle, Anna
2005
BA
3,59
 
385
757
604538
Siegl, Natalia
2004
BA
3,49
 
372
 
601807
Mishyieva, Liya
2004
BA
3,31
 
(348)
 
Schlagball
601807
Mishyieva, Liya
2004
BA
19,50
 
273
491
605129
Müller, Lina
2003
BA
15,50
 
218
 
4 x 50 m Staffel
601807
Mishyieva, Liya
2004
BA
33,68
 
694
694
604538
Siegl, Natalia
2004
BA
605129
Müller, Lina
2003
BA
604541
Fröhle, Anna
2005
BA
3.
TV Bad Säckingen
BA
2.296
50 m Lauf
605139
Bröker, Lotta
2004
BA
8,89
 
299
550
604771
Mutter, Jule
2005
BA
9,42
 
251
 
Weitsprung
605139
Bröker, Lotta
2004
BA
3,07
 
316
620
605140
Irngartinger, Clara
2004
BA
2,98
 
304
 
604774
Berchtold, Marie
2004
BA
2,73
 
(268)
 
Schlagball
604771
Mutter, Jule
2005
BA
20,50
 
286
539
605140
Irngartinger, Clara
2004
BA
18,00
 
253
 
604774
Berchtold, Marie
2004
BA
15,00
 
(211)
 
50 m Lauf (Finale) - weibliche Kinder U12
 
05.07.2014
 
22469
Frank, Hannah
2003
BA
TV Wehr
7,91
 
 
 
 
22938
Huber, Melina
2004
BA
TV Bad Säckingen
8,25
 
 
 
 
22474
Brasch, Franziska
2004
BA
TV Wehr
8,45
 
 
 
 
24317
Warga, Paulina
2004
BA
TV Bad Säckingen
8,56
 
 
 
 
22473
Klotter, Shania
2004
BA
TV Wehr
8,72
 
 
 
 
22471
Schmidt, Celina
2003
BA
TV Wehr
8,79
 
 
 
 
603716
Keßler, Hannah
2004
BA
TV Bad Säckingen
8,90
 
 
 
 
23108
Bagaric, Anita
2003
BA
TuS Lörrach-Stetten
8,99
 
 
 
 
 
Keller, Theresa
2003
BA
TuS Lörrach-Stetten
9,08
 
 
 
 
 
Rau, Rebecca
2004
BA
TuS Lörrach-Stetten
9,14
 
 
 
 
 
Langner, Lea
2003
BA
TV Wehr
9,40
 
 
 
 
604556
Tonne, Laura
2004
BA
TV Bad Säckingen
9,51
 
 
 
 
23098
Schwarzwälder, Sina
2003
BA
TuS Lörrach-Stetten
10,19
 
 
 
50 m Lauf (Finale) - weibliche Kinder U12
 
05.07.2014
 
24301
Strauß, Tamara
2004
BA
LG Hohenfels
8,01
 
 
 
 
604541
Fröhle, Anna
2005
BA
ESV Weil am Rhein
8,29
 
 
 
 
24324
Dathe, Paulina
2004
BA
LG Hohenfels
8,51
 
 
 
 
 
Ellen, Diez
2003
BA
LG Hohenfels
8,52
 
 
 
 
604538
Siegl, Natalia
2004
BA
ESV Weil am Rhein
8,65
 
 
 
 
605139
Bröker, Lotta
2004
BA
TV Bad Säckingen
8,89
 
 
 
 
24185
Kaiser, Juliane
2003
BA
LG Hohenfels
9,21
 
 
 
 
24186
Tröndle, Angelina
2004
BA
LG Hohenfels
9,41
 
 
 
 
604771
Mutter, Jule
2005
BA
TV Bad Säckingen
9,42
 
 
 
 
605129
Müller, Lina
2003
BA
ESV Weil am Rhein
9,72
 
 
 
800 m Lauf (Finale) - weibliche Kinder U12
 
05.07.2014
 
22474
Brasch, Franziska
2004
BA
TV Wehr
2:47,30
 
 
 
 
22470
Kummle, Laura
2003
BA
TV Wehr
2:54,08
 
 
 
 
23321
Thanei, Simea
2003
BA
TV Wehr
3:02,75
 
 
 
 
 
Hartmann, Jana
2003
BA
TuS Lörrach-Stetten
3:03,21
 
 
 
 
602775
Eckenstein, Anna-Lena
2004
BA
TuS Lörrach-Stetten
3:08,57
 
 
 
 
24325
Ruhloff, Hannah
2004
BA
TV Bad Säckingen
3:11,64
 
 
 
 
603716
Keßler, Hannah
2004
BA
TV Bad Säckingen
3:13,61
 
 
 
 
23049
Süßlin, Jana
2003
BA
TV Bad Säckingen
3:14,38
 
 
 
 
 
Rau, Rebecca
2004
BA
TuS Lörrach-Stetten
3:16,79
 
 
 
 
 
Keller, Theresa
2003
BA
TuS Lörrach-Stetten
3:18,22
 
 
 
 
23287
Bühler, Leonie
2003
BA
TV Bad Säckingen
abgem.
 
 
 
4 x 50 m Staffel (Finale) - weibliche Kinder U12
 
05.07.2014
 
TV Wehr
BA
31,56
 
 
Brasch, Franziska  2004
Thanei, Simea  2003
Kummle, Laura  2003
Hartmann, Denise  2004
 
TV Bad Säckingen
BA
33,17
 
 
Keßler, Hannah  2004
Stratz, Lotte  2004
Warga, Paulina  2004
Bühler, Leonie  2003
 
TuS Lörrach-Stetten
BA
36,22
 
 
Rau, Rebecca  2004
Bagaric, Anita  2003
Keller, Theresa  2003
Hartmann, Jana  2003
4 x 50 m Staffel (Finale) - weibliche Kinder U12
 
05.07.2014
 
LG Hohenfels
BA
32,99
 
 
Krüger, Marisol  2004
Strauß, Tamara  2004
Ellen, Diez  2003
Dathe, Paulina  2004
 
ESV Weil am Rhein
BA
33,68
 
 
Mishyieva, Liya  2004
Siegl, Natalia  2004
Müller, Lina  2003
Fröhle, Anna  2005
Hochsprung (Finale) - weibliche Kinder U12
 
05.07.2014
 
24089
Stratz, Lotte
2004
BA
TV Bad Säckingen
1,22
 
 
 
 
22469
Frank, Hannah
2003
BA
TV Wehr
1,18
 
 
 
 
23321
Thanei, Simea
2003
BA
TV Wehr
1,18
 
 
 
 
23101
Weiß, Sophia
2003
BA
TuS Lörrach-Stetten
1,14
 
 
 
 
602775
Eckenstein, Anna-Lena
2004
BA
TuS Lörrach-Stetten
1,14
 
 
 
 
22938
Huber, Melina
2004
BA
TV Bad Säckingen
1,14
 
 
 
 
22472
Hartmann, Denise
2004
BA
TV Wehr
1,10
 
 
 
 
22471
Schmidt, Celina
2003
BA
TV Wehr
1,10
 
 
 
 
605138
Wunderle, Hannah
2003
BA
TV Bad Säckingen
1,02
 
 
 
 
24317
Warga, Paulina
2004
BA
TV Bad Säckingen
o.g.V.
 
 
 
Weitsprung (Finale) - weibliche Kinder U12
 
05.07.2014
 
22469
Frank, Hannah
2003
BA
TV Wehr
4,11
 
 
 
 
22938
Huber, Melina
2004
BA
TV Bad Säckingen
4,06
 
 
 
 
22470
Kummle, Laura
2003
BA
TV Wehr
4,00
 
 
 
 
24089
Stratz, Lotte
2004
BA
TV Bad Säckingen
3,98
 
 
 
 
23287
Bühler, Leonie
2003
BA
TV Bad Säckingen
3,74
 
 
 
 
23101
Weiß, Sophia
2003
BA
TuS Lörrach-Stetten
3,69
 
 
 
 
22473
Klotter, Shania
2004
BA
TV Wehr
3,53
 
 
 
 
 
Hartmann, Jana
2003
BA
TuS Lörrach-Stetten
3,48
 
 
 
 
22471
Schmidt, Celina
2003
BA
TV Wehr
3,36
 
 
 
 
23108
Bagaric, Anita
2003
BA
TuS Lörrach-Stetten
3,35
 
 
 
 
23098
Schwarzwälder, Sina
2003
BA
TuS Lörrach-Stetten
2,84
 
 
 
 
604556
Tonne, Laura
2004
BA
TV Bad Säckingen
2,73
 
 
 
Weitsprung (Finale) - weibliche Kinder U12
 
05.07.2014
 
 
Ellen, Diez
2003
BA
LG Hohenfels
3,91
 
 
 
 
24301
Strauß, Tamara
2004
BA
LG Hohenfels
3,60
 
 
 
 
604541
Fröhle, Anna
2005
BA
ESV Weil am Rhein
3,59
 
 
 
 
604538
Siegl, Natalia
2004
BA
ESV Weil am Rhein
3,49
 
 
 
 
24360
Krüger, Marisol
2004
BA
LG Hohenfels
3,48
 
 
 
 
24184
Lettau, Charlotte
2004
BA
LG Hohenfels
3,34
 
 
 
 
601807
Mishyieva, Liya
2004
BA
ESV Weil am Rhein
3,31
 
 
 
 
605139
Bröker, Lotta
2004
BA
TV Bad Säckingen
3,07
 
 
 
 
605140
Irngartinger, Clara
2004
BA
TV Bad Säckingen
2,98
 
 
 
 
604774
Berchtold, Marie
2004
BA
TV Bad Säckingen
2,73
 
 
 
Schlagball (Finale) - weibliche Kinder U12
 
05.07.2014
 
23181
Valenta, Regula
2004
BA
TV Bad Säckingen
37,00
 
 
 
 
23347
Völkle, Sabrina
2004
BA
TV Wehr
28,50
 
 
 
 
23101
Weiß, Sophia
2003
BA
TuS Lörrach-Stetten
28,00
 
 
 
 
22473
Klotter, Shania
2004
BA
TV Wehr
28,00
 
 
 
 
602775
Eckenstein, Anna-Lena
2004
BA
TuS Lörrach-Stetten
26,50
 
 
 
 
24325
Ruhloff, Hannah
2004
BA
TV Bad Säckingen
26,00
 
 
 
 
23049
Süßlin, Jana
2003
BA
TV Bad Säckingen
22,50
 
 
 
 
 
Langner, Lea
2003
BA
TV Wehr
21,00
 
 
 
 
22472
Hartmann, Denise
2004
BA
TV Wehr
21,00
 
 
 
 
605138
Wunderle, Hannah
2003
BA
TV Bad Säckingen
19,50
 
 
 
 
23098
Schwarzwälder, Sina
2003
BA
TuS Lörrach-Stetten
18,50
 
 
 
Schlagball (Finale) - weibliche Kinder U12
 
05.07.2014
 
24360
Krüger, Marisol
2004
BA
LG Hohenfels
25,50
 
 
 
 
24186
Tröndle, Angelina
2004
BA
LG Hohenfels
22,00
 
 
 
 
24185
Kaiser, Juliane
2003
BA
LG Hohenfels
21,50
 
 
 
 
604771
Mutter, Jule
2005
BA
TV Bad Säckingen
20,50
 
 
 
 
601807
Mishyieva, Liya
2004
BA
ESV Weil am Rhein
19,50
 
 
 
 
605140
Irngartinger, Clara
2004
BA
TV Bad Säckingen
18,00
 
 
 
 
24184
Lettau, Charlotte
2004
BA
LG Hohenfels
18,00
 
 
 
 
605129
Müller, Lina
2003
BA
ESV Weil am Rhein
15,50
 
 
 
 
604774
Berchtold, Marie
2004
BA
TV Bad Säckingen
15,00
 
 
 
weibliche Jugend U14
DMM Gruppe 2 (Finale) - weibliche Jugend U14
 
05.07.2014
1.
TV Wehr
BA
6.372
2.
StG Hochrhein
BA
6.328
Wertungsdetails
1.
TV Wehr
BA
6.372
75 m Lauf
21316
Hudec, Mariella
2002
BA
10,72
 
454
880
21321
Tümen, Peyam
2002
BA
11,01
 
426
 
22468
Müller, Alina
2002
BA
11,33
 
(397)
 
21318
König, Franziska
2002
BA
11,71
 
(364)
 
800 m Lauf
21320
Kapp, Michaela
2001
BA
2:32,54
 
497
990
20657
Litschka, Sophie
2002
BA
2:33,29
 
493
 
21319
Höpfl, Amelie
2002
BA
2:34,15
 
(489)
 
60 m Hürden
21320
Kapp, Michaela
2001
BA
11,49
 
456
883
21321
Tümen, Peyam
2002
BA
11,94
 
427
 
21319
Höpfl, Amelie
2002
BA
11,95
 
(426)
 
22466
Furler, Rebecka
2001
BA
12,87
 
(373)
 
Hochsprung
21320
Kapp, Michaela
2001
BA
1,42
 
457
812
21319
Höpfl, Amelie
2002
BA
1,26
 
355
 
22468
Müller, Alina
2002
BA
1,22
 
(329)
 
19963
Greiner, Lisa
2001
BA
1,22
 
(329)
 
Weitsprung
21316
Hudec, Mariella
2002
BA
4,49
 
493
968
21321
Tümen, Peyam
2002
BA
4,34
 
475
 
19963
Greiner, Lisa
2001
BA
4,30
 
(471)
 
22466
Furler, Rebecka
2001
BA
4,10
 
(447)
 
Ballwurf
19963
Greiner, Lisa
2001
BA
41,00
 
480
929
20657
Litschka, Sophie
2002
BA
37,00
 
449
 
21318
König, Franziska
2002
BA
35,00
 
(433)
 
4 x 75 m Staffel
22468
Müller, Alina
2002
BA
42,85
 
910
910
21316
Hudec, Mariella
2002
BA
21318
König, Franziska
2002
BA
22466
Furler, Rebecka
2001
BA
2.
StG Hochrhein
BA
6.328
75 m Lauf
22719
Kuhn, Ellen
2001
BA
11,32
 
398
792
20564
Manko, Vanessa
2001
BA
11,36
 
394
 
23104
Hunold, Jana
2002
BA
11,45
 
(386)
 
24076
Forstmann, Clara
2002
BA
11,62
 
(372)
 
24075
Haas, Svenja
2002
BA
12,30
 
(318)
 
800 m Lauf
23109
Peters, Anna-Katharina
2002
BA
2:47,07
 
427
836
23776
Endres, Karla
2002
BA
2:51,32
 
409
 
24076
Forstmann, Clara
2002
BA
2:59,68
 
(375)
 
60 m Hürden
22801
Kirtzeck, Johanna
2001
BA
10,44
 
533
1.045
19845
Schwabe, Marla
2001
BA
10,70
 
512
 
23104
Hunold, Jana
2002
BA
12,10
 
(417)
 
22717
Kokoschka, Lisa
2001
BA
aufg.
 
(0)
 
23102
Bach, Pia
2002
BA
abgem.
 
(0)
 
Hochsprung
22801
Kirtzeck, Johanna
2001
BA
1,38
 
432
839
22719
Kuhn, Ellen
2001
BA
1,34
 
407
 
Weitsprung
19845
Schwabe, Marla
2001
BA
4,67
 
513
1.002
23782
Indlekofer, Dominique
2001
BA
4,46
 
489
 
22801
Kirtzeck, Johanna
2001
BA
4,44
 
(487)
 
23102
Bach, Pia
2002
BA
4,42
 
(485)
 
23776
Endres, Karla
2002
BA
o.g.V.
 
(0)
 
Ballwurf
23782
Indlekofer, Dominique
2001
BA
40,00
 
472
845
24075
Haas, Svenja
2002
BA
28,00
 
373
 
23109
Peters, Anna-Katharina
2002
BA
22,50
 
(320)
 
20564
Manko, Vanessa
2001
BA
16,50
 
(254)
 
22717
Kokoschka, Lisa
2001
BA
abgem.
 
(0)
 
4 x 75 m Staffel
24076
Forstmann, Clara
2002
BA
disq.
 
 
 
24075
Haas, Svenja
2002
BA
20564
Manko, Vanessa
2001
BA
23102
Bach, Pia
2002
BA
4 x 75 m Staffel
22719
Kuhn, Ellen
2001
BA
41,68
 
969
969
23782
Indlekofer, Dominique
2001
BA
19845
Schwabe, Marla
2001
BA
23104
Hunold, Jana
2002
BA
DMM Gruppe 3 (Finale) - weibliche Jugend U14
 
05.07.2014
1.
LG Hohenfels
BA
3.554
2.
TV Bad Säckingen
BA
3.331
Wertungsdetails
1.
LG Hohenfels
BA
3.554
75 m Lauf
21147
Mücke, Carla
2001
BA
10,22
 
506
884
24055
Calabro, Larissa
2001
BA
11,54
 
378
 
 
Altvater, Helen
2001
BA
11,85
 
(353)
 
23297
Preiser, Angelina
2002
BA
11,91
 
(348)
 
23198
Tröndle, Kathleen
2002
BA
12,40
 
(310)
 
Weitsprung
21147
Mücke, Carla
2001
BA
4,84
 
531
998
24024
Helwig, Alessia
2002
BA
4,27
 
467
 
24056
Calabro, Selina
2001
BA
4,01
 
(437)
 
23297
Preiser, Angelina
2002
BA
3,98
 
(433)
 
 
Hatje, Sophie
2002
BA
3,64
 
(391)
 
Ballwurf
21147
Mücke, Carla
2001
BA
33,50
 
420
836
23297
Preiser, Angelina
2002
BA
33,00
 
416
 
24024
Helwig, Alessia
2002
BA
23,50
 
(330)
 
 
Hatje, Sophie
2002
BA
20,00
 
(294)
 
23198
Tröndle, Kathleen
2002
BA
abgem.
 
(0)
 
4 x 75 m Staffel
24056
Calabro, Selina
2001
BA
44,38
 
836
836
 
Altvater, Helen
2001
BA
24024
Helwig, Alessia
2002
BA
24055
Calabro, Larissa
2001
BA
2.
TV Bad Säckingen
BA
3.331
75 m Lauf
22033
Stratz, Hannah
2002
BA
11,34
 
396
789
23052
Eller, Paula
2002
BA
11,37
 
393
 
23050
Singler, Julia
2002
BA
13,28
 
(249)
 
Weitsprung
22033
Stratz, Hannah
2002
BA
4,40
 
482
919
23052
Eller, Paula
2002
BA
4,01
 
437
 
22031
Weger, Feline
2002
BA
3,80
 
(411)
 
23053
Bruckschlegel, Verena
2002
BA
3,75
 
(405)
 
Ballwurf
22031
Weger, Feline
2002
BA
34,50
 
429
802
23053
Bruckschlegel, Verena
2002
BA
28,00
 
373
 
23050
Singler, Julia
2002
BA
22,50
 
(320)
 
4 x 75 m Staffel
23052
Eller, Paula
2002
BA
44,72
 
821
821
23053
Bruckschlegel, Verena
2002
BA
22031
Weger, Feline
2002
BA
22033
Stratz, Hannah
2002
BA
75 m Lauf (Finale) - weibliche Jugend U14
 
05.07.2014
 
21316
Hudec, Mariella
2002
BA
TV Wehr
10,72
 
 
 
 
21321
Tümen, Peyam
2002
BA
TV Wehr
11,01
 
 
 
 
22719
Kuhn, Ellen
2001
BA
TV Rheinfelden
11,32
 
 
 
 
22468
Müller, Alina
2002
BA
TV Wehr
11,33
 
 
 
 
20564
Manko, Vanessa
2001
BA
TV Grenzach
11,36
 
 
 
 
23104
Hunold, Jana
2002
BA
TuS Lörrach-Stetten
11,45
 
 
 
 
24076
Forstmann, Clara
2002
BA
TV Rheinfelden
11,62
 
 
 
 
21318
König, Franziska
2002
BA
TV Wehr
11,71
 
 
 
 
24075
Haas, Svenja
2002
BA
TV Rheinfelden
12,30
 
 
 
75 m Lauf (Finale) - weibliche Jugend U14
 
05.07.2014
 
21147
Mücke, Carla
2001
BA
LG Hohenfels
10,22
 
 
 
 
22033
Stratz, Hannah
2002
BA
TV Bad Säckingen
11,34
 
 
 
 
23052
Eller, Paula
2002
BA
TV Bad Säckingen
11,37
 
 
 
 
24055
Calabro, Larissa
2001
BA
LG Hohenfels
11,54
 
 
 
 
 
Altvater, Helen
2001
BA
LG Hohenfels
11,85
 
 
 
 
23297
Preiser, Angelina
2002
BA
LG Hohenfels
11,91
 
 
 
 
23198
Tröndle, Kathleen
2002
BA
LG Hohenfels
12,40
 
 
 
 
23050
Singler, Julia
2002
BA
TV Bad Säckingen
13,28
 
 
 
800 m Lauf (Finale) - weibliche Jugend U14
 
05.07.2014
 
21320
Kapp, Michaela
2001
BA
TV Wehr
2:32,54
 
 
 
 
20657
Litschka, Sophie
2002
BA
TV Wehr
2:33,29
 
 
 
 
21319
Höpfl, Amelie
2002
BA
TV Wehr
2:34,15
 
 
 
 
23109
Peters, Anna-Katharina
2002
BA
TuS Lörrach-Stetten
2:47,07
 
 
 
 
23776
Endres, Karla
2002
BA
TuS Lörrach-Stetten
2:51,32
 
 
 
 
24076
Forstmann, Clara
2002
BA
TV Rheinfelden
2:59,68
 
 
 
60 m Hürden (0.762 m) (Finale) - weibliche Jugend U14
 
05.07.2014
 
22801
Kirtzeck, Johanna
2001
BA
TuS Lörrach-Stetten
10,44
 
 
 
 
19845
Schwabe, Marla
2001
BA
TV Grenzach
10,70
 
 
 
 
21320
Kapp, Michaela
2001
BA
TV Wehr
11,49
 
 
 
 
21321
Tümen, Peyam
2002
BA
TV Wehr
11,94
 
 
 
 
21319
Höpfl, Amelie
2002
BA
TV Wehr
11,95
 
 
 
 
23104
Hunold, Jana
2002
BA
TuS Lörrach-Stetten
12,10
 
 
 
 
22466
Furler, Rebecka
2001
BA
TV Wehr
12,87
 
 
 
 
22717
Kokoschka, Lisa
2001
BA
TV Rheinfelden
aufg.
 
 
 
 
23102
Bach, Pia
2002
BA
TuS Lörrach-Stetten
abgem.
 
 
 
4 x 75 m Staffel (Finale) - weibliche Jugend U14
 
05.07.2014
 
StG Hochrhein
BA
41,68
 
 
Kuhn, Ellen  2001
Indlekofer, Dominique  2001
Schwabe, Marla  2001
Hunold, Jana  2002
 
TV Wehr
BA
42,85
 
 
Müller, Alina  2002
Hudec, Mariella  2002
König, Franziska  2002
Furler, Rebecka  2001
 
StG Hochrhein
BA
disq.
 
 
Forstmann, Clara  2002
Haas, Svenja  2002
Manko, Vanessa  2001
Bach, Pia  2002
4 x 75 m Staffel (Finale) - weibliche Jugend U14
 
05.07.2014
 
LG Hohenfels
BA
44,38
 
 
Calabro, Selina  2001
Altvater, Helen  2001
Helwig, Alessia  2002
Calabro, Larissa  2001
 
TV Bad Säckingen
BA
44,72
 
 
Eller, Paula  2002
Bruckschlegel, Verena  2002
Weger, Feline  2002
Stratz, Hannah  2002
Hochsprung (Finale) - weibliche Jugend U14
 
05.07.2014
 
21320
Kapp, Michaela
2001
BA
TV Wehr
1,42
 
 
 
 
22801
Kirtzeck, Johanna
2001
BA
TuS Lörrach-Stetten
1,38
 
 
 
 
22719
Kuhn, Ellen
2001
BA
TV Rheinfelden
1,34
 
 
 
 
21319
Höpfl, Amelie
2002
BA
TV Wehr
1,26
 
 
 
 
22468
Müller, Alina
2002
BA
TV Wehr
1,22
 
 
 
 
19963
Greiner, Lisa
2001
BA
TV Wehr
1,22
 
 
 
Weitsprung (Finale) - weibliche Jugend U14
 
05.07.2014
 
19845
Schwabe, Marla
2001
BA
TV Grenzach
4,67
 
 
 
 
21316
Hudec, Mariella
2002
BA
TV Wehr
4,49
 
 
 
 
23782
Indlekofer, Dominique
2001
BA
TuS Lörrach-Stetten
4,46
 
 
 
 
22801
Kirtzeck, Johanna
2001
BA
TuS Lörrach-Stetten
4,44
 
 
 
 
23102
Bach, Pia
2002
BA
TuS Lörrach-Stetten
4,42
 
 
 
 
21321
Tümen, Peyam
2002
BA
TV Wehr
4,34
 
 
 
 
19963
Greiner, Lisa
2001
BA
TV Wehr
4,30
 
 
 
 
22466
Furler, Rebecka
2001
BA
TV Wehr
4,10
 
 
 
 
23776
Endres, Karla
2002
BA
TuS Lörrach-Stetten
o.g.V.
 
 
 
Weitsprung (Finale) - weibliche Jugend U14
 
05.07.2014
 
21147
Mücke, Carla
2001
BA
LG Hohenfels
4,84
 
 
 
 
22033
Stratz, Hannah
2002
BA
TV Bad Säckingen
4,40
 
 
 
 
24024
Helwig, Alessia
2002
BA
LG Hohenfels
4,27
 
 
 
 
23052
Eller, Paula
2002
BA
TV Bad Säckingen
4,01
 
 
 
 
24056
Calabro, Selina
2001
BA
LG Hohenfels
4,01
 
 
 
 
23297
Preiser, Angelina
2002
BA
LG Hohenfels
3,98
 
 
 
 
22031
Weger, Feline
2002
BA
TV Bad Säckingen
3,80
 
 
 
 
23053
Bruckschlegel, Verena
2002
BA
TV Bad Säckingen
3,75
 
 
 
 
 
Hatje, Sophie
2002
BA
LG Hohenfels
3,64
 
 
 
Ballwurf (Finale) - weibliche Jugend U14
 
05.07.2014
 
19963
Greiner, Lisa
2001
BA
TV Wehr
41,00
 
 
 
 
23782
Indlekofer, Dominique
2001
BA
TuS Lörrach-Stetten
40,00
 
 
 
 
20657
Litschka, Sophie
2002
BA
TV Wehr
37,00
 
 
 
 
21318
König, Franziska
2002
BA
TV Wehr
35,00
 
 
 
 
24075
Haas, Svenja
2002
BA
TV Rheinfelden
28,00
 
 
 
 
23109
Peters, Anna-Katharina
2002
BA
TuS Lörrach-Stetten
22,50
 
 
 
 
20564
Manko, Vanessa
2001
BA
TV Grenzach
16,50
 
 
 
 
22717
Kokoschka, Lisa
2001
BA
TV Rheinfelden
abgem.
 
 
 
Ballwurf (Finale) - weibliche Jugend U14
 
05.07.2014
 
22031
Weger, Feline
2002
BA
TV Bad Säckingen
34,50
 
 
 
 
21147
Mücke, Carla
2001
BA
LG Hohenfels
33,50
 
 
 
 
23297
Preiser, Angelina
2002
BA
LG Hohenfels
33,00
 
 
 
 
23053
Bruckschlegel, Verena
2002
BA
TV Bad Säckingen
28,00
 
 
 
 
24024
Helwig, Alessia
2002
BA
LG Hohenfels
23,50
 
 
 
 
23050
Singler, Julia
2002
BA
TV Bad Säckingen
22,50
 
 
 
 
 
Hatje, Sophie
2002
BA
LG Hohenfels
20,00
 
 
 
 
23198
Tröndle, Kathleen
2002
BA
LG Hohenfels
abgem.
 
 
 
weibliche Jugend U16
DMM Gruppe 2 (Finale) - weibliche Jugend U16
 
05.07.2014
1.
StG Hochrhein
BA
7.430
2.
TV Stühlingen
BA
5.931
Wertungsdetails
1.
StG Hochrhein
BA
7.430
100 m Lauf
17917
Turgut, Selma
1999
BA
13,73
 
499
989
18607
Franke, Claire
1999
BA
13,84
 
490
 
23168
Lukasch, Anne
2000
BA
14,44
 
(444)
 
23648
Strittmatter, Celine
1999
BA
14,57
 
(435)
 
800 m Lauf
17911
Fränkle, Zoe
1999
BA
2:36,17
 
479
921
23648
Strittmatter, Celine
1999
BA
2:43,82
 
442
 
80 m Hürden
20497
Rübenacker, Leonie
1999
BA
13,49
 
502
929
18607
Franke, Claire
1999
BA
14,96
 
427
 
17917
Turgut, Selma
1999
BA
15,18
 
(417)
 
Hochsprung
20497
Rübenacker, Leonie
1999
BA
1,42
 
457
914
21627
Oelgarth, Miriam
2000
BA
1,42
 
457
 
23168
Lukasch, Anne
2000
BA
1,38
 
(432)
 
Weitsprung
20497
Rübenacker, Leonie
1999
BA
4,80
 
527
985
21627
Oelgarth, Miriam
2000
BA
4,19
 
458
 
17195
Brenneisen, Laura
1999
BA
4,18
 
(457)
 
Kugelstoß
18607
Franke, Claire
1999
BA
8,91
 
428
844
18998
Mutter, Paula
1999
BA
8,63
 
416
 
Speerwurf
18998
Mutter, Paula
1999
BA
26,56
 
467
887
17195
Brenneisen, Laura
1999
BA
21,84
 
420
 
4 x 100 m Staffel
17917
Turgut, Selma
1999
BA
55,86
 
961
961
18998
Mutter, Paula
1999
BA
21627
Oelgarth, Miriam
2000
BA
23168
Lukasch, Anne
2000
BA
2.
TV Stühlingen
BA
5.931
100 m Lauf
18759
Kaiser, Vivian
1999
BA
13,67
 
504
898
23659
Groß, Annasophia
2001
BA
15,16
 
394
 
19441
Hupfer, Ellen
1999
BA
15,48
 
(374)
 
800 m Lauf
23659
Groß, Annasophia
2001
BA
2:53,67
 
399
780
23340
Steinmann, Hannah
1999
BA
2:58,23
 
381
 
24160
Rettig, Laura
1999
BA
3:11,58
 
(332)
 
80 m Hürden
18759
Kaiser, Vivian
1999
BA
14,67
 
441
826
23340
Steinmann, Hannah
1999
BA
15,94
 
385
 
24160
Rettig, Laura
1999
BA
17,51
 
(328)
 
Hochsprung
18758
Eggi, Nadja
1999
BA
1,38
 
432
839
23340
Steinmann, Hannah
1999
BA
1,34
 
407
 
22986
Baschnagel, Linda
1999
BA
1,30
 
(381)
 
Weitsprung
18758
Eggi, Nadja
1999
BA
4,18
 
457
883
23659
Groß, Annasophia
2001
BA
3,92
 
426
 
19441
Hupfer, Ellen
1999
BA
o.g.V.
 
(0)
 
Kugelstoß
18759
Kaiser, Vivian
1999
BA
9,00
 
432
858
22986
Baschnagel, Linda
1999
BA
8,87
 
426
 
21735
Eggenschwiler, Marina
1999
BA
7,49
 
(366)
 
Speerwurf
22986
Baschnagel, Linda
1999
BA
24,25
 
444
847
21735
Eggenschwiler, Marina
1999
BA
20,34
 
403
 
4 x 100 m Staffel
21735
Eggenschwiler, Marina
1999
BA
disq.
 
 
 
18758
Eggi, Nadja
1999
BA
24160
Rettig, Laura
1999
BA
19441
Hupfer, Ellen
1999
BA
DMM Gruppe 3 (Finale) - weibliche Jugend U16
 
05.07.2014
1.
LG Hohenfels
BA
3.373
2.
StG Hochrhein
BA
2.837
Wertungsdetails
1.
LG Hohenfels
BA
3.373
100 m Lauf
19590
Rieber, Anna
1999
BA
13,54
 
515
1.028
22953
Strittmatter, Katja
1999
BA
13,56
 
513
 
21401
Kirchner, Sophia
1999
BA
13,60
 
(510)
 
21051
Rahmel, Kerstin
2000
BA
14,05
 
(474)
 
24025
Andert, Sophie
2000
BA
14,69
 
(427)
 
22849
Dathe, Clara
2000
BA
15,41
 
(378)
 
800 m Lauf
24053
Bader, Lucia
1999
BA
2:45,46
 
434
434
21401
Kirchner, Sophia
1999
BA
aufg.
 
(0)
 
Weitsprung
19590
Rieber, Anna
1999
BA
4,88
 
536
1.059
22849
Dathe, Clara
2000
BA
4,76
 
523
 
23199
Zimmermann, Anna
2000
BA
4,35
 
(477)
 
24025
Andert, Sophie
2000
BA
4,15
 
(453)
 
21051
Rahmel, Kerstin
2000
BA
4,00
 
(435)
 
Kugelstoß
22953
Strittmatter, Katja
1999
BA
9,56
 
455
852
21605
Huber, Alexandra
2000
BA
8,19
 
397
 
4 x 100 m Staffel
22953
Strittmatter, Katja
1999
BA
disq.
 
 
 
19590
Rieber, Anna
1999
BA
21401
Kirchner, Sophia
1999
BA
21051
Rahmel, Kerstin
2000
BA
2.
StG Hochrhein
BA
2.837
100 m Lauf
19844
Hartmann, Maike
2000
BA
13,91
 
485
921
22307
Helmert, Marleen
1999
BA
14,56
 
436
 
22311
Hercher, Emely
1999
BA
15,43
 
(377)
 
800 m Lauf
22311
Hercher, Emely
1999
BA
3:19,22
 
307
307
Weitsprung
24043
Spitzer, Alexandra
1999
BA
4,75
 
522
1.018
19844
Hartmann, Maike
2000
BA
4,52
 
496
 
22307
Helmert, Marleen
1999
BA
4,05
 
(441)
 
21631
Neidlinger, Marlene
1999
BA
4,05
 
(441)
 
Kugelstoß
24043
Spitzer, Alexandra
1999
BA
6,54
 
321
591
21631
Neidlinger, Marlene
1999
BA
5,54
 
270
 
100 m Lauf (Finale) - weibliche Jugend U16
 
05.07.2014
 
18759
Kaiser, Vivian
1999
BA
TV Stühlingen
13,67
 
 
 
 
17917
Turgut, Selma
1999
BA
TV Grenzach
13,73
 
 
 
 
18607
Franke, Claire
1999
BA
TV Rheinfelden
13,84
 
 
 
 
23168
Lukasch, Anne
2000
BA
TV Rheinfelden
14,44
 
 
 
 
23648
Strittmatter, Celine
1999
BA
TV Grenzach
14,57
 
 
 
 
23659
Groß, Annasophia
2001
BA
TV Stühlingen
15,16
 
 
 
 
19441
Hupfer, Ellen
1999
BA
TV Stühlingen
15,48
 
 
 
100 m Lauf (Finale) - weibliche Jugend U16
 
05.07.2014
 
19590
Rieber, Anna
1999
BA
LG Hohenfels
13,54
 
 
 
 
22953
Strittmatter, Katja
1999
BA
LG Hohenfels
13,56
 
 
 
 
21401
Kirchner, Sophia
1999
BA
LG Hohenfels
13,60
 
 
 
 
19844
Hartmann, Maike
2000
BA
TV Grenzach
13,91
 
 
 
 
21051
Rahmel, Kerstin
2000
BA
LG Hohenfels
14,05
 
 
 
 
22307
Helmert, Marleen
1999
BA
TV Grenzach
14,56
 
 
 
 
24025
Andert, Sophie
2000
BA
LG Hohenfels
14,69
 
 
 
 
22849
Dathe, Clara
2000
BA
LG Hohenfels
15,41
 
 
 
 
22311
Hercher, Emely
1999
BA
TV Grenzach
15,43
 
 
 
800 m Lauf (Finale) - weibliche Jugend U16
 
05.07.2014
 
17911
Fränkle, Zoe
1999
BA
TV Grenzach
2:36,17
 
 
 
 
23648
Strittmatter, Celine
1999
BA
TV Grenzach
2:43,82
 
 
 
 
23659
Groß, Annasophia
2001
BA
TV Stühlingen
2:53,67
 
 
 
 
23340
Steinmann, Hannah
1999
BA
TV Stühlingen
2:58,23
 
 
 
 
24160
Rettig, Laura
1999
BA
TV Stühlingen
3:11,58
 
 
 
800 m Lauf (Finale) - weibliche Jugend U16
 
05.07.2014
 
24053
Bader, Lucia
1999
BA
LG Hohenfels
2:45,46
 
 
 
 
22311
Hercher, Emely
1999
BA
TV Grenzach
3:19,22
 
 
 
 
21401
Kirchner, Sophia
1999
BA
LG Hohenfels
aufg.
 
 
 
80 m Hürden (0.762 m) (Finale) - weibliche Jugend U16
 
05.07.2014
 
20497
Rübenacker, Leonie
1999
BA
TuS Lörrach-Stetten
13,49
 
 
 
 
18759
Kaiser, Vivian
1999
BA
TV Stühlingen
14,67
 
 
 
 
18607
Franke, Claire
1999
BA
TV Rheinfelden
14,96
 
 
 
 
17917
Turgut, Selma
1999
BA
TV Grenzach
15,18
 
 
 
 
23340
Steinmann, Hannah
1999
BA
TV Stühlingen
15,94
 
 
 
 
24160
Rettig, Laura
1999
BA
TV Stühlingen
17,51
 
 
 
4 x 100 m Staffel (Finale) - weibliche Jugend U16
 
05.07.2014
 
StG Hochrhein
BA
55,86
 
 
Turgut, Selma  1999
Mutter, Paula  1999
Oelgarth, Miriam  2000
Lukasch, Anne  2000
 
TV Stühlingen
BA
disq.
 
 
Eggenschwiler, Marina  1999
Eggi, Nadja  1999
Rettig, Laura  1999
Hupfer, Ellen  1999
4 x 100 m Staffel (Finale) - weibliche Jugend U16
 
05.07.2014
 
LG Hohenfels
BA
disq.
 
 
Strittmatter, Katja  1999
Rieber, Anna  1999
Kirchner, Sophia  1999
Rahmel, Kerstin  2000
Hochsprung (Finale) - weibliche Jugend U16
 
05.07.2014
 
21627
Oelgarth, Miriam
2000
BA
TuS Lörrach-Stetten
1,42
 
 
 
 
20497
Rübenacker, Leonie
1999
BA
TuS Lörrach-Stetten
1,42
 
 
 
 
18758
Eggi, Nadja
1999
BA
TV Stühlingen
1,38
 
 
 
 
23168
Lukasch, Anne
2000
BA
TV Rheinfelden
1,38
 
 
 
 
23340
Steinmann, Hannah
1999
BA
TV Stühlingen
1,34
 
 
 
 
22986
Baschnagel, Linda
1999
BA
TV Stühlingen
1,30
 
 
 
Weitsprung (Finale) - weibliche Jugend U16
 
05.07.2014
 
20497
Rübenacker, Leonie
1999
BA
TuS Lörrach-Stetten
4,80
 
 
 
 
21627
Oelgarth, Miriam
2000
BA
TuS Lörrach-Stetten
4,19
 
 
 
 
18758
Eggi, Nadja
1999
BA
TV Stühlingen
4,18
 
 
 
 
17195
Brenneisen, Laura
1999
BA
TV Grenzach
4,18
 
 
 
 
23659
Groß, Annasophia
2001
BA
TV Stühlingen
3,92
 
 
 
 
19441
Hupfer, Ellen
1999
BA
TV Stühlingen
o.g.V.
 
 
 
Weitsprung (Finale) - weibliche Jugend U16
 
05.07.2014
 
19590
Rieber, Anna
1999
BA
LG Hohenfels
4,88
 
 
 
 
22849
Dathe, Clara
2000
BA
LG Hohenfels
4,76
 
 
 
 
24043
Spitzer, Alexandra
1999
BA
TuS Lörrach-Stetten
4,75
 
 
 
 
19844
Hartmann, Maike
2000
BA
TV Grenzach
4,52
 
 
 
 
23199
Zimmermann, Anna
2000
BA
LG Hohenfels
4,35
 
 
 
 
24025
Andert, Sophie
2000
BA
LG Hohenfels
4,15
 
 
 
 
22307
Helmert, Marleen
1999
BA
TV Grenzach
4,05
 
 
 
 
21631
Neidlinger, Marlene
1999
BA
TuS Lörrach-Stetten
4,05
 
 
 
 
21051
Rahmel, Kerstin
2000
BA
LG Hohenfels
4,00
 
 
 
Kugelstoß (3 kg) (Finale) - weibliche Jugend U16
 
05.07.2014
 
18759
Kaiser, Vivian
1999
BA
TV Stühlingen
9,00
 
 
 
 
18607
Franke, Claire
1999
BA
TV Rheinfelden
8,91
 
 
 
 
22986
Baschnagel, Linda
1999
BA
TV Stühlingen
8,87
 
 
 
 
18998
Mutter, Paula
1999
BA
TuS Lörrach-Stetten
8,63
 
 
 
 
21735
Eggenschwiler, Marina
1999
BA
TV Stühlingen
7,49
 
 
 
Kugelstoß (3 kg) (Finale) - weibliche Jugend U16
 
05.07.2014
 
22953
Strittmatter, Katja
1999
BA
LG Hohenfels
9,56
 
 
 
 
21605
Huber, Alexandra
2000
BA
LG Hohenfels
8,19
 
 
 
 
24043
Spitzer, Alexandra
1999
BA
TuS Lörrach-Stetten
6,54
 
 
 
 
21631
Neidlinger, Marlene
1999
BA
TuS Lörrach-Stetten
5,54
 
 
 
Speerwurf (500 g) (Finale) - weibliche Jugend U16
 
05.07.2014
 
18998
Mutter, Paula
1999
BA
TuS Lörrach-Stetten
26,56
 
 
 
 
22986
Baschnagel, Linda
1999
BA
TV Stühlingen
24,25
 
 
 
 
17195
Brenneisen, Laura
1999
BA
TV Grenzach
21,84
 
 
 
 
21735
Eggenschwiler, Marina
1999
BA
TV Stühlingen
20,34
 
 
 
- Veranstaltung durchgeführt mit COSA WIN Version 2.4.3/19.09.2013 von COSA-Software -
Ausdruck erstellt 04.02.2023 16:11 -
ladv.de © 2007-2012 / build 1.17.80.2023-02-01c