Ausschreibung: Post SV Abendsportfest 2019 in Buxtehude

Ort: Buxtehude
Sportstätte: Jahnstadion Buxtehude
Termin: Thursday, 20. June 2019
Meldeschluss: Tuesday, 18. June 2019
Veranstalter: Post SV Buxtehude
Ausrichter: Post SV Buxtehude
Melde Anschrift: Uwe v.d.Born, Melkerstieg 28a, 21614 Buxtehude
Melde Email: uwevonderborn@t-online.de
Kategorien: Kinder / Jugend / Aktive / Senioren

Anlagen und weitere Informationen

Post SV Abendsportfest 2019.pdf

Wettbewerbe

M6:   2-Kampf, 3-Kampf
M7:   2-Kampf, 3-Kampf
M8:   2-Kampf, 3-Kampf
M9:   2-Kampf, 3-Kampf
M10:   2-Kampf, 3-Kampf
M11:   2-Kampf, 3-Kampf
M12:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
M13:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
M14:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
M15:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
MK U8:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
MK U10:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
MK U12:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
MJ U14:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
MJ U16:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
MJ U18:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
MJ U20:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
M U23:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
Männer:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
M30:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
M35:   3.000m, 2-Kampf
M40:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
M45:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
M50:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
M55:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
M60:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
M65:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
M70:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
M75:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
M80:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
M85:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
M90:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
M95:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
W6:   2-Kampf, 3-Kampf
W7:   2-Kampf, 3-Kampf
W8:   2-Kampf, 3-Kampf
W9:   2-Kampf, 3-Kampf
W10:   2-Kampf, 3-Kampf
W11:   2-Kampf, 3-Kampf
W12:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
W13:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
W14:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
W15:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
WK U8:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
WK U10:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
WK U12:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
WJ U14:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
WJ U16:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
WJ U18:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
WJ U20:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
W U23:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
Frauen:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
W30:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
W35:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
W40:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
W45:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
W50:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
W55:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
W60:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
W65:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
W70:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
W75:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
W80:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
W85:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
W90:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf
W95:   3.000m, 2-Kampf, 3-Kampf